Foderguide Overvægt

Flere og flere heste har vægtbetingede udfordringer

Overvægt er i dag mere reglen end undtagelsen. Tallene peger i retning af ca. 50 % af alle heste har for meget på sidebenene. Derfor ser vi også flere og flere heste få overvægtsbetingede udfordringer. Det er derfor en alvorlig sag som bør slås lige så hårdt ned på som sager med undervægt.

For at få succes med vægttabet er det vigtigt at vide med rimelig nøjagtighed, hvor meget hesten æder om dagen. Dette betyder, at der skal vejes af og hesten skal fodres med rimelige intervaller i løbet af dagtimerne. Hesten skal ca. have 1,5 kg tørstof pr. 100 kg hest pr. dag i grovfoder med et lavt sukkerindhold. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at gå ned til 1 kg tørstof pr 100 kg hest pr. dag i grovfoder for en kort periode, hvis hesten er kritisk overvægtig og for at få skubbet gang i vægttabet. For at få tilstrækkeligt med fibre og tyggetid i fodringen, kan det være en fordel at blande dette med en god kvalitets byghalm, som anbefales højst at udgøre 30% af det samlede grovfoder.

At fodre fiberrigt med stor diversitet og balanceret foderplan så hesten er dækket ind på vitaminer og mineraler. Equigard er et kraftfoder, som netop opfylder kravene om at have lavt sukker og stivelse, et lavt energiindhold samt et moderat protein og højt fiberindhold. Derudover er hesten dækket på vitaminer og mineraler ved en lav udfodringsmængde.