Foderguide

Du finder her en guide til at vælge det korrekte basisfoder til din hest. Den er inddelt i kategorier for at gøre det nemt for dig.

Grovfoderet er grundlaget for foderplanen

Grovfoderanbefalingen til heste ligger på 1,5 kg tørstof pr. 100 kg hest pr. dag.

Græs, hø, wrap, lucerne og græsprodukter går alle under kategorien grovfoder. Halm og frøgræs betragtes som beskæftigelse, men anbefales i særtilfælde fx i forbindelse med ekstrem overvægt at udgøre højst 30 % af den samlede grovfoderration. Da grovfoderet udgør så stor en andel af hestens fodring, er det vigtigt, at der er fokus på kvalitet både med hensyn til næring, diversitet og hygiejne. Hygiejneproblemer kan på sigt påvirke hestens immunsystem og derfor skal grovfoder der støver, har mugpletter eller på anden vis ser dårligt ud ikke bruges som hestefoder. Grovfoderrationen er vigtig for tarmflora og tarmfunktion og dermed også for hestens immunsystem.

På den måde kan kraftfoderet eller tilskuddet optimere og balancere hestens fodring i forhold til grovfoderet, så grovfoderets mangler udlignes af kraftfoderet.

Grovfoderet indeholder ikke tilstrækkeligt mineraler og vitaminer til at dække hestens behov. I almindeligt grovfoder er diversiteten i reglen heller ikke tilstrækkelig, og det vil derfor være en fordel at supplere med et produkt med en stor diversitet af græsser og urter.

For at kende grovfoderets indhold kan du få det analyseret. Der findes forskellige analyser at vælge imellem, men ofte er de billige analyser ret upræcise. For at analysen er noget værd skal den indsendte prøve analyseres på den rigtige måde, ligesom analysen skal kalibreres, så analysesikkerheden bliver høj og resultatet bliver præcist.

Hos St. Hippolyt Nordic A/S har vi valgt at samarbejde med Eurofins på dette område, da deres analyser udføres med høj nøjagtighed og kvalitet.

 

Find analysen her

For at gøre det nemmere for dig at finde rundt i vores St. Hippolyt fodersortiment, har vi forsøgt at lave nogle overordnede retningslinjer her. Dette er kun vejledende og der kan forekomme individuelle situationer, hvor der rådgives anderledes end disse retningslinjer. Derfor anbefaler vi altid at tage kontakt til en konsulent, hvis der er tvivl eller spørgsmål, som denne vejledning ikke kan hjælpe med.

Guide
Hud, pels og hove
Guide
Lav sukker og stivelse