Betingelser og vilkår

Rettigheder til tekst og billeder
Denne side ejes og drives af St. Hippolyt Danmark A/S.
Al tekst, alle billeder og videoer på denne side er beskyttet af loven om ophavsret. Det er ikke tilladt at “låne” eller kopiere hele eller dele af teksten uden forudgående skriftlig tilladelse.
Billederne er kun til brug i de nordiske lande – dvs. Danmark, Norge, Sverige, Finland og Færøerne.
Vælger du at citere denne side, skal du huske at lave et link til siden, hvilket er krævet lovmæssigt i forhold til god citatskik.
Hestebilleder og andre motiver er fra blandt andet Christiane Slawik og Shutterstock og er også beskyttet af ophavsret.
Overtrædelser af ophavsretten vil blive forfulgt hos domstolene i Danmark.
Er der spørgsmål, så kontakt os endelig, FØR du anvender noget af vores materiale.

Aftaleindgåelse – tilbud og ordrebekræftelse
Alle aftaler der indgås på www.hippolyt.dk mellem St. Hippolyt Danmark A/S og en kunde sker på disse salgs- og leveringsbetingelser, som skal accepteres for at kunne gennemføre en bestilling. Er kunden ikke forbruger i købelovens forstand, men handelsdrivende, sker købet på St. Hippolyt Danmark A/S salgs- og leveringsbetingelser for erhvervsdrivende.

Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle aftaler og ordrebekræftelser og de oplysninger, der er givet i forbindelse med bestillingen, herunder de priser kunden accepterer under bestillingsproceduren. Oplysninger givet i brochurer, på hjemmesiden, i prislister, annoncer, andre tilbud m.v. er uden relevans for bedømmelsen af leverancen Bindende aftale er først indgået mellem parterne, når ordren er accepteret af St. Hippolyt Danmark A/S ved fremsendelse af skriftlig ordrebekræftelse, evt. via e-mail.

Afgivelse af ordre på www.hippolyt.dk
Når der er afgivet en ordre via online-shoppen på hjemmesiden, vil der automatisk blive fremsendt en e-mail med en kvittering for de bestilte produkter. Den fremsendte kvittering er ikke en ordrebekræftelse, men alene kvittering for modtagelse af bestillingen. Der vil efterfølgende blive fremsendt en ordrebekræftelse som leverancen sker på baggrund af, og først på dette tidspunkt er aftalen bindende for St. Hippolyt Danmark A/S. St. Hippolyt Danmark A/S kan derfor annullere bestillingen, indtil ordrebekræftelse er fremsendt.

Opbevarelse af indgåede aftaler
St. Hippolyt Danmark A/S opbevarer ikke indgåede aftaler, og disse er derfor ikke tilgængelige for kunden efterfølgende. St. Hippolyt Danmark A/S opfordrer derfor til, at den modtagne ordrebekræftelse og/eller faktura gemmes, da St. Hippolyt Danmark A/S ikke har mulighed for senere at sende en kopi.
Alle kontrakter indgås på dansk.

Priser
Alle Priser er angivet i DKK inklusive 25 % moms og eksklusive forsendelse. De angivne priser gælder kun for ordre til levering i Danmark – Grønland og Færøerne undtaget. St. Hippolyt Danmark A/S oplyser portosatser/transportomkostninger samt afgifter/gebyrer ved betaling med kreditkort inden afslutning og gennemførelse af købet. Disse omkostninger er således ikke indeholdt i prisen på produktet.

Forbehold
Der tages forbehold for prisændringer, korrekturfejl, forkert oplyste priser i forbindelse med aftaleindgåelsen samt andre forhold, der kan medføre oplysning af forkerte priser samt for, at en vare er udsolgt og derfor ikke kan leveres. I så fald er St. Hippolyt Danmark A/S berettiget til at annullere en indgået aftale.

Betaling
Betaling for bestilte vare skal ske online ved brug af Dankort eller Visa. Betalingsoplysninger skal indtastes ved ordreafgivelse, men St. Hippolyt Danmark A/S hæver først beløbet ved afsendelsen af varerne. St. Hippolyt Danmark A/S benytter et certificeret betalingssystem, som er godkendt af PBS. Al datakommunikation under købet foregår via en krypteret SSL forbindelse. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se data, der udveksles. Når SSL krypteringen er aktiveret, vises en hængelås nederst på siden i de fleste browsere.

Levering
St. Hippolyt Danmark A/S ekspederer indgåede ordrer hurtigst muligt. Leveringstider for en vare anført på www.hippolyt.dk er alene vejledende.
Forsendelse sker for købers regning og risiko. Kunden bærer ansvaret for, at de indtastede adresseoplysninger er korrekte. Dersom St. Hippolyt Danmark A/S ikke har modtaget speciel instruks, er St. Hippolyt Danmark A/S berettiget til at vælge transportmiddel og transportvej. Der skal stilles beskyttet leveringsplacering til rådighed for transportøren.

Leveringstid
Leveringstiden angives i ordrebekræftelsen. Normalt leveres indenfor 2-3 hverdage, hvis den bestilte vare er på lager. Alle angivelser er dog omtrentlige og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lock-out, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller andre årsager udenfor St. Hippolyt Danmark A/S’ kontrol.

Fortrydelsesret
I henhold til Forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på alle varer købt via hjemmesiden. Fortrydelsesretten løber fra modtagelsesdagen af varerne. Kunden er berettiget til at afprøve varen, men for at benytte sig af fortrydelsesretten, skal varen returneres i væsentlig samme stand, som den var i, da den blev modtaget.
For foderprodukter gælder, at disse skal være ubrudte/uåbnede, for at fortrydelsesretten kan benyttes. Benyttelse af returretten kan ske ved at afvise varen ved modtagelsen eller ved returnering til:

St. Hippolyt Danmark A/S
Øgelundvej 7, Blåhøj
7330 Brande

Ved returnering bedes faktura, kvittering eller ordrebekræftelse vedlagt sammen med oplysninger om reg. og konto nummer, hvortil det betalte beløb kan tilbagebetales. Såfremt faktura, kvittering eller ordre-bekræftelse ikke forefindes, skal der vedlægges oplysninger om købers navn og adresse.

Varen skal returneres fragtfrit og uden omkostninger for St. Hippolyt Danmark A/S. Portoomkostninger pålagt ordren ved købet refunderes ikke.

Tillæg til fortrydelsesret:

I følge gældende lovgivning om hygiejne og fødevaresikkerhed, gælder fortrydelsesretten ikke på foder og kosttilskud, der af hygiejniske årsager er forseglet, plomberet eller pakket i lukket emballage. Foder og kosttilskud indgår i kategorien fødevarer, og kan af hygiejne – og sikkerhedsmæssige årsager ikke tages retur, og der er derfor ikke fortrydelsesret på disse.

Mangler & reklamation
St. Hippolyt Danmark A/S yder 24 måneders reklamationsret på solgte varer. For varer med begrænset levetid, er reklamationsretten dog begrænset til den levetidsperiode, der er sædvanlig for det pågældende produkt. For varer med angivet ”mindst holdbar til” eller tilsvarende dato, er reklamationsretten begrænset til udløb af denne holdbarhedsperiode. Reklamation over mangler skal fremsættes overfor St. Hippolyt Danmark A/S inden for rimelig tid efter manglen er opdaget.

Reklamation kan fremsendes til St. Hippolyt Danmark A/S på adressen:

St. Hippolyt Danmark A/S
Øgelundvej 7, Blåhøj
7330 Brande

Reklamation kan også fremsendes på e-mail: ordre@hippolyt.dk
eller indtelefoneres på tel.: +45 7020 5344.

Lider salgsgenstanden af en mangel, vil St. Hippolyt Danmark A/S søge at afhjælpe denne eller foretage omlevering, hvis dette ikke påfører St. Hippolyt Danmark A/S uforholdsmæssige omkostninger. St. Hippolyt Danmark A/S afholder omkostningerne ved en returnering af mangelbehæftede varer, såfremt disse fremsendes med PostNord eller på anden vis ifølge aftale med St. Hippolyt Danmark A/S.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse hippolyt@hippolyt.dk.

 

Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger

Behandling af personoplysninger – opfyldelse af kontrakt

I forbindelse med dit køb hos St. Hippolyt Danmark A/S har du indtastet en række personoplysninger, herunder særligt

Dit navn
Din e-mailadresse
Dit telefonnummer
Dine betalingsoplysninger
Din adresse

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af dit køb, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af handlen samt i en efterfølgende periode på 12 måneder, så du lettere kan handle ved os en anden gang. Herefter bliver oplysningerne slettet.

Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. Post Nord/K. Hansen med henblik på levering af dine indkøb.

Behandling af personoplysninger – samtykke
Hvis du har sat kryds i boksen “ja, jeg giver samtykke til, at I må kontakte mig pr. e-mail med nyhedsbreve eller tilbud”, behandler vi din e-mailadresse og oplysningerne om dine køb hos os, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør os opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af vores e-mails eller ved at kontakte os på hippolyt@hippolyt.dk og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve og tilbud.

Datasikkerhed
Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi anvender tredjeparter til behandling af dine betalingsoplysninger og til håndtering af dine køb. Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning
Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til

St. Hippolyt Danmark A/S
CVR-nr. 10026725
Øgelundvej 7, Blåhøj
7330 Brande
Tlf.: 7020 5344
E-mail: hippolyt@hippolyt.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 6 måneder efter, at du har modtaget din vare.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse (så vi kan sende dig vores nyhedsbrev og relevante tilbud), kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over St. Hippolyt Danmark A/S’ behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Cookies
Vi benytter cookies på hippolyt.dk – Cookies er et lille stykke tekst, som sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder information om følgende:

  • Brugerindstillinger
  • Indhold af indkøbskurv
  • Om en bruger er logget ind
  • Hvordan hjemmesiden benyttes til intern statistik