Foderguide

Lakterende hopper

Højdrægtighed og laktation

Tidlig foling kræver korrekt fodring

Efter foling stiger foderbehovet hos hoppen og de første 3 måneder af laktationen er meget energi- og ressourcekrævende for hoppen, eftersom det er her, den allerstørste mælkeproduktion finder sted. Fodres hoppen ikke korrekt og i tilstrækkelig mængde i denne periode, kan den risikere at tabe både huld og muskulatur. Her har en god græsmark stor betydning for hoppens evne til at producere mælk uden at tabe sig. Men har folingen fundet sted for tidligt på året og græsset endnu ikke er begyndt at gro, vil der være øget behov for god kvalitet grovfoder i rigelige mængder samt en fuldt dækkende fodring med Equilac Müsli eller pellets. Her er det ydermere vigtigt at kende indholdet på grovfoderet så hoppen er sikret tilstrækkeligt med protein og energi til at kunne producere mælk.

Både Equilac og NaturMüsli Easy Breeder kan bruges i denne forbindelse, hvor mængden justeres i forhold til hoppens behov.