ansvarlighed

Bæredygtighed er vigtigt for os, derfor bruger vi udvundne råvarer og ingredienser, der overvejende er regionalt dyrket på kontrakt.

Regional and vital ingredients

Regionale og vitale råvarer

Vi anvender højeste kvalitet og bæredygtigt udvundne råvarer og ingredienser, der overvejende er regionalt dyrket på kontrakt. Den personlige dialog med vores råvareleverandører er vigtig for os for at kunne garantere en konstant kvalitet. 

Kraichgaus istidsaflejringerne af den meget frugtbare löss-jord gør, at området – ikke uden grund – ofte omtales som Tysklands kornkammer. Også de klimatiske forhold giver på grund af beliggenheden i Kraichgau-bækkenet forholdsvis høje temperaturer og moderate nedbørsmængder, og området er derfor særlig ideelt for landbrugsdrift. 

På et areal på ca. 4.000 HA i Kurpfalz og Kraichgau dyrker regionale landmænd ud over korn (byg, majs, havre) også solsikker og særlige afgrøder som hirse, hørfrø, byg- og hvedespirer, linser og andre bælgfrugter til produktion af de højværdige St. Hippolyt produkter.  

Derudover leveres forskellige grønsager som gulerødder til forædling af alle kornflager fra de tilstødende Rhin-sletter. Ligeledes modtager vi regionale, genteknologi-frie sojabønner, der ved hjælp af vores egen, innovative forarbejdnings- og afbitringsproces bliver mere velsmagende og anvendes som kilde til højkvalitetsprotein i vores blandinger til høje præstationer, herunder også Champions Claim.

Den geografiske nærhed og stadige dialog med vores landmænd gør det muligt for os at sikre et særligt økologisk orienteret udvalg af foderråvarer.

Regional kontrakt dyrkning giver os mulighed for at have helt målrettet indflydelse på dyrkningen af råvarerne. Vi lægger således stor vægt på at vores råvarer udsættes for minimal påvirkning af kemiske stoffer. Herved opnår vi en helt særlig kvalitet samtidig med at vi skåner miljøet i alle de dyrkede arealer og tillader udviklingen af plantediversiteten i hele Kraichgau-regionen.

Vores regionale kontraktpartnere sikrer produktkvalitet og sikkerhed i et miljø med et højt ansvarlighedsniveau til gavn for både naturen, for vore kunder og for deres heste.

Regional kontraktdyrkning betyder for os:

  • Værdifulde råvarer med sikret kvalitet
  • Stabile råvarepriser
  • Råvarer med lav belastning af kemiske stoffer
  • Understøttelse af de regionale landbrugsstrukturer
  • Korte transportveje

 

Vores foderråvarer udvælger vi efter særlige økologiske grundprincipper og kombinerer dem med udelukkende naturlige konserveringsstoffer som fx eddike.

Whole-food principle

Fuldkost Princip

Vi baserer sammensætningen af vores produkter på naturens Fuldkost princip. Næringsrige komponenter fra naturen sikrer en omfattende forsyning til dine heste.

Muhle Ebert

Produktion hos Mühle Ebert

Vi producerer vort foder i en levende organisme, idet tradition møder moderne. Alle vore pellets og olier bliver koldpresset ved mindre end 40°C, hvorved vitaminer, fedtsyrer og enzymer beskyttes og opkvældningsevnen bevares.

Glyx factor

Glyx-faktoren

Ved hjælp af vores Glyx-Faktor er stivelses- og sukkerindholdet i alle vores produkter holdt på et moderat niveau.

Efter omhyggelig vask bliver kornkernerne tilført gulerodsfermentat og lagt til spiring. På samme måde som i en surdej sker derefter en omdannelse af kornets stivelse. Den stivelse, der i tyndtarmen omdannes til glucose, bliver derfor frigjort langsommere. Effekten af dette er en meget beskeden stigning i blodsukkeret, fordi insulinfrigivelsen derfor er moderat.

Den omdannede stivelse bidrager desuden til dannelse af kortkædede fedtsyrer i tyktarmen, hvorved der produceres energi, der er helt uafhængig af insulin. Stofskifterisiko pga. af en for hurtig stigning i blodsukkeret fulgt af præstationssvigt samtidig med fald i blodsukkerspejlet kan derfor forebygges.

„Toppingen“ med gulerodsfermentat giver desuden en bedre tekstur og en øget smagelighed på vores kornråvarer. På den måde er det muligt at give en velsmagende kornration med Glyx-Faktor. Foderet bliver således lav-glykæmisk, idet stivelse- og sukkerindholdet via fermenteringen er moduleret, hvilket forbedret stofskiftet og sørger for et afbalanceret blodsukkerspejl.

GMO free

GMO-fri

Vi kan garantere, at vi i vores produkter ikke anvender nogen form for genmanipulerede råvarer. Sådanne kontrakter er indgået med vores regionale kontraktlandbrug. Det kan imidlertid ikke fuldstændig udelukkes, at miljøpåvirkninger som vind, regn, fugle eller insekter, medvirker til, at genteknologisk forandrede organismer spredes til kornmarkerne og andre dyrkede fladerne, der således påvirkes af en naturlig ”miljøforurening”. Vi er stolte af vores indsats for GMO-frie produkter.

Forskning

Forskning og udvikling

Vores forskningsindsats og udvikling ligger på allerøverste niveau. Vort internationale team af videnskabsfolk, ingeniører og dyrlæger er til stadighed orienteret mod de nyeste ernæringsvidenskabelige resultater. På denne baggrund udvikles og optimeres vore produkter i en stadig dialog med hesteeksperter og -ejere. 

Renewable energy

Bæredygtig energi

En bæredygtig produktion ligger os meget på sinde. Bæredygtig biomasse tilfører CO2-netural energi til produktion af vore St. Hippolyt foderprodukter. Mühle Ebert er uafhængig af svingende energipriser og fossile brændstoffer. Vort egenkonstruerede biomasse-kraftværk produceerer samtidig strøm, damp og varmeenergi med en virkningsgrad på i alt 90%. Strømmen produceres med en virkningsgrad på 35%. Her opstår varme, der udnyttes til forarbejdning af korn og øvrige produktionsprocesser. Ligeledes udnyttes denne varme til opvarmning af de omkringliggende kontorbygninger og medarbejdernes boliger vær møllen. Herved giver vores kunder bringer med hver købt sæk St. Hippolyt foder et aktivt bidrag til beskyttelse af vort miljø.

CO2 Neutral production

Økologiske principper

Vores højværdige produkter produceres af et meget varieret spektrum af råvarer, der fra naturens side har et meget højt indhold af nærings- og vitalstoffer. Et vigtigt bidrag hertil yder vores dygtige og pålidelige landmænd i Baden-regionen, hvor størstedelen af råvarerne til produktionen dyrkes. Kontraktdyrkning sikrer korrekt sædskifte og at kemiske hjælpestoffer stort set undgås.

Også i produktionen er beskyttelse af miljøet et vigtigt aspekt. Det kommer til udtryk gennem vort eget biomassekraftværk, der sikrer en stort set CO2-neutral produktion af fodermidlerne.