Vitlök

Till nytta för hästen

De senaste åren dyker det upp i hästvärlden med jämna mellanrum olika historier där vitlök beskylls för att vara toxisk för hästar. Veterinärer och professorer citeras för uttalanden om att vitlök efter deras åsikt inte har att göra i hästfoder, eftersom det inte finns någon påvisad effekt, medan riskerna till gengäld skulle vara uppenbara.

Varför är det då fortfarande vitlök i de flesta av våra foderblandningar?
Vi är helt säkra på att vitlök som en av naturens ”magiska ingrediens” efter århundradens gammal tradition har otaliga nyttiga effekter, också för hästen. De hälsofrämjande effekterna av vitlök hör till de bäst dokumenterade i hela växtriket. För närvarande finns fortfarande mer än 70 aktiva ämnen i vitlök!

Även om huvuddelen av de vetenskapligt bevisade effekterna har blivit hittade hos människor och andra husdjur, så strider det med många års praktiska erfarenheter att hävda att hästen som den enda högstående varelse inte skulle ha någon nytta av vitlök. Många av de forskningsarbeten som har genomförts på vitlök till djur, har blivit publicerade på slaviska språk och har naturligtvis en sämre tillgänglighet, men det betyder inte att de inte existerar (se dessutom Reichling: Heilpflanzenkunde für Tierärzte, Heidelberg 2005).

Vilken nytta har hästen av vitlök?
- Reduktion av skadliga organismer
- Mask- och svampkontroll
- Skyddande av matsmältningskanalen
- Förstärkning av lungfunktionen
- Stimulerar blodets rensning och förbättrar blodcirkulationen
- Vitlöks effekter hos människor
- Insektsavvärjande
- Vitlöksallergi

Läs mer här