Pressrester från vindruvor

Redan på 1940 talet upptäckte den franska biokemikern Jack Masquelier innehållet av ”oligomera proanthocyaner” (OPC) i kärnan och massan från vindruvor

Dessa fenolliknande föreningar (= druvfenoler) har för människor och andra däggdjur ett antal utmärkta och hälsofrämjande egenskaper som härrör från deras vävnadsskyddande (antioxidativa) effekt.

Även vitamin E, C och betakaroten är antioxidanter, dock med en svagare effekt.

Men lyckligtvis finns det inget hinder för att kombinera dessa vitaminer med druvfenolerna och därmed öka vitamineffekten.

Genom tillsättning av pressrester från vindruvor och druvkärnextrakt till vårt foder kan vi därför uppnå en ännu högre hälsofrämjande effekt:

- Skydd mot skador på muskler, hjärta, lungor och blodkärl vid en kraftig ansträngning

- Bättre blodgenomströmning i muskulatur, bindväv och i hud

- Skydd av lever, njurar och alla andra vävnader mot miljögifter, skadliga metaboliter och inflammatoriska angrepp

- Skydd av nervceller och hjärnan vid stress

- Skydd av huden vid intensiv solpåverkan

Det finns faktiskt ingen cell eller organfunktion som inte kan ha nytta av pressrester från vindruvor och vindruvkärnextrakt.

Vid användning som foderråvara kan dessa produkter därför förbättra foderkvaliteten väsentligt i riktning mot att verka hälsofrämjande.

Dr. Eberhard Moll
Mühle Ebert Dielheim