Oljor

Det smarta sättet att fodra

Fleromättade fettsyror finns i hästens foder, vanligtvis i havre och gräsfrön. De förbättrar blodets flytegenskaper, ger en blank päls och en god hovstruktur. Likaså ingår de i alla cellväggar och är därför viktiga för återhämtningen av både nerv- och organceller. Olja kan dessutom understödja fruktbarhet och utgör en kolhydratfri energikälla vid risk för korsförlamning och till hästar som är allergiska mot spannmål. Enligt den senaste forskningen på Kentucky Equine Institute minskar växtoljor det glykemiska indexet vid utfodring med spannmål. Härmed uppnås en långsammare höjning av blodsockerhalten och därmed en mer kontrollerad prestation

SKONSAM UTVINNING
St. Hippolyts växtolja har en unikt hög kvalitet. Fröerna kallpressas vid en temperatur under 40 ºC med ett mycket lågt tryck på Mühle Eberts egna foderfabrik. Efter en sedimenteringsprocess avtappas oljan direkt utan att fettsyrorna skadas av sedvanliga processer som uppvärmning, raffinering eller tillsättning av konserveringsmedel. Råvarorna – linfrön, solroskärnor, vete- och majsgroddar samt olika kryddväxtfrön – produceras på åkrar som inte besprutas med giftiga medel och är ekologiskt framställda. Den höga kvaliteten på råvarorna i kombination med den skonsamma förarbetningen ger dessa oljor en speciellt god smak och bevarar det höga innehållet av vitalämnen och värdefulla biämnen.

OLJEHALTIGA FRÖN OCH FRUKTER
St. Hippolyts produktserie innehåller en rad kallpressade växtoljor, framställda i vår egna oljefabrik efter en helt specifik sedimentationsprocess. Linfrö-, solros-, majs- och vetegroddsolja förfinar alla St. Hippolyts foderkombinationer. Oljor i fodringen understödjer

- Blodets flytegenskaper
- Pälsens glans
- En god hovstruktur
- Återhämtning av nerv- och organceller

Och utgör en protein- och sockerfattig energikälla.

Utöver de rena oljorna används även oljehaltiga frön, frukter och groddar i St. Hippolyts foderblandningar:
Linfrön, solroskärnor, majs- och vetegroddar samt svartkummin- och fänkålsfrön tillför en lång rad livsviktiga fettsyror, speciellt Ω-3-fettsyror och värdefulla proteinstrukturer.

Oljor berikar fodringen

Hästar har goda egenskaper till att smälta fett. Med en högre andel fett i fodringen avlastas hästens matsmältningssystem genom att fodra med mindre spannmålsstärkelse och protein. Fodrets glykemiska index sänks vilket bidrar till en bättre prestation och uthållighet.

Men olja är inte bara olja. Därför använder St. Hippolyt oljor som är lokalt producerade utan användning av besprutning och därefter kallpressas de på vår egen oljefabrik med den så kallade sedimentationsprocessen. Av linfrön, solroskärnor, majsgroddar, svartkummin och örter uppstår högvärdiga, kallpressade växter som har ett mycket högt innehåll av varierade, livsviktiga fettsyror (speciellt Ω-3-fettsyror) och sekundära växter.

Den skonsamma sedimentationsprocessen skyddar fettsyrorna mot härskning (från spaltning av de fria fettsyrorna och peroxidbildandet). Denna alternativa produktion är ett viktigt kriterium för oljans kvalitet, då de essentiella fettsyrorna är mycket känsliga och kan lätt förstöras.

De kallpressade oljefrökakorna (inte extraktionsskrå) har fortfarande ett högt innehåll av olja. Då dessa oljor inte genomgår en alkoholbaserad extraktionsprocess, som ofta används inom industrin, är de helt fria från hexanol.

Linfrön

Linfrön har ett speciellt högt innehåll av Alfa-linolensyra (ca 50 %). Ω-3-fettsyrorna är grunden för bildandet av prostaglandin som i kroppen har stor betydelse för kontroll av inflammationsprocesser och för fertilitet, liksom leverfunktionen stärks. Genom att blodet flyter på bättre kan detta bidra till att avlasta hjärtat. Som fettsyrekomponenter i fosfolipiderna utgör de en integrerad del av cellväggarna. Speciellt nervceller har pga. deras stora yta behov av talrika omega-3-fettsyror. Likaså är det ett stort behov hos levercellerna, som förnyas. I hjärnan och i ögats näthinna är det ett speciellt högt innehåll av Ω-3-fettsyror.

Traditionell svartkummin
Fröna från den kumminliknande kapseln på svartkumminväxten innehåller en intressant kombination av värdefulla, essentiella oljefraktioner, härunder den sällsynta förekommande gamma-linolensyran som för kroppen är grunden för bekämpning av inflammationer och allergier. Det höga näringsfysiologiska värdet av dessa växtfrön kommer från innehållet av mer än 100 olika sekundära växter, bland annat nigellon och thymochinon.

Hampafrö

Sedan 1996 är det tillåtet att odla hampa utan innehåll av hallucinogener. Det århundrade gamla kulturväxten sätter frön med en nötaktiv smak. Dessa frön har ett mycket högt innehåll av essentiella fettsyror som linolsyra samt alpha- och gamma- linolensyra. Dessa fleromättade fettsyror är helt oumbärliga för bildandet av elastisk vävnad.