Kryddörter

Hemligheten bakom St. Hippolyts produkter ligger inte endast i receptet – det börjar redan vid kvaliteten av råvarorna, som har avgörande betydelse för de färdiga fodermedlenas effektivitet

Kryddörter
Verkningsfulla te- och kryddörter är en oumbärlig komponent i våra enastående foder. Örter är bland annat

- Vitaliserande och cellskyddande
- Matsmältningsunderstödjande
- leverantörer av sekundära växter, spårämnen och ultraspårämnen

En skonsam krossning av örterna tar fram de eteriska oljorna i växterna upp till ytan, varpå den intensiva doften av våra fodermedel uppstår. Örter som beståndsdel i fodringen står för

- En välfungerande ämnesomsättning
- Ett positivt stöd av luftvägarna
- En komplett matsmältning
- Prestationsvilja
- Generellt välbefinnande

Örter är hälsosamma - 28 olika örter i StrukturE® tillför en mängd olika sekundära växtämnen

Fortfarande hålls många hästar på ett bete där de inte får i sig tillräckliga mängder med struktur och örter. Hästen har inte längre möjlighet att själv få tag i dessa födoämnen, trots att örter tillför en stor mängd värdefulla vitalämnen.

Det handlar dels om sekundära växtämnen, dels om mycket viktiga spårelement. Örter har ett väsentligt högre innehåll av järn, koppar, kobolt, zink och molybden än betesvallarna vanligtvis innehåller.

De olika örterna har mycket olika smak, lukt och form, tack vare det höga innehållet av sekundära växtföreningar. Det blev först vetenskapligt bevisat 1995.

Dessa sekundära växtämnen inkluderar t.ex. också de eteriska oljorna, som har otaliga hälsofrämjande funktioner – exempelvis kan de verka slemlösande, antibakteriellt, kramplösande och matsmältningsfrämjande (kummin, koriander och fänkål).

Örternas innehåll av spårelement är bl.a. livsviktiga i samband med immunsystemets funktion för huden, hovens tillväxt och för fruktbarheten.

Otaliga kroppsfunktioner är beroende av tillförsel av naturligt bundna spårelement.

Ju bättre jorden är försedd med spårelement, desto bättre betesmarker utvecklas med ett rikligt och varierat örtbestånd.

På det hela taget, sett utifrån en näringsmässigt vetenskaplig synpunkt är det en god idé att tillföra örter tillsammans med den dagliga fodringen och naturligtvis ett foder med bredast möjliga sammansättning, som har ett positivt inflytande på så många kroppsfunktioner som möjligt.

Dr. Eberhard Moll
Mühle Ebert Dielheim

Örter varierar med årstiden

Nästan alla St. Hippolyts produkter innehåller ett brett spektrum av olika fina örter och läkeörter som används varierat under årstiderna.

Örter har funnit sin plats inom hästfodringen där de bidrar med en ökad näringsnivå och tillför välsmakande foder. Inte på grund av deras farmakologiska påverkan, men tack vare deras höga andel av sekundära växter, spårämnen och sällsynta ultraspårämnen är örter en oundbärlig beståndsdel i våra framgångsrika recept. Hästar kvitterar detta med en välreglerad ämnesomsättning, arbetsglädje och högt välbefinnande.