Functional foods och isomaltos
– hur hänger det ihop?

Functional food kallas på svenska för funktionell mat. Beteckningen täcker mat som har speciella egenskaper eller med tillsatta ämnen som gör att produkten utöver sitt rent objektiva näringsmässiga bidrag påverkar kroppen på ett helt specifikt sätt. Jordbruksverket definierar funktionell mat som mat som är speciellt utvecklad till att ha en bestämd påverkan, kan främja hälsan eller förebygga sjukdomar. I hästens värld är det också relevant att tala om functional food.

Vad är isomaltos?
Vissa typer kolhydrater såsom fibrer och resistent stärkelse upptas inte av kroppen för att tillföra energi. De spelar däremot viktiga hälsofrämjande roller i matsmältningskanalen där de understödjer matsmältning och upptagning. Likaså hjälper de till att oskadliggöra och ta bort gifter och andra avfallsprodukter.

Isomaltos är en fiber som har en lång rad goda egenskaper vilket gör att den är mycket önskvärd som foderingrediens. Den smälts inte i tunntarmen utan förbrukas av mikrofloran i tjocktarmen och verkar prebiotisk i hästens matsmältningssystem. Den mycket gynnsamma effekten på tarmfloran betyder att tillväxten av de gynnsamma mikroorganismerna främjas.

Därmed främjas också produktionen av de kortkedjade fettsyrorna som ökar mättnadskänslan och därför blir det glykemiska indexet lägre. Isomaltos påverkar inte blodsockret och ger därför inte anledning till ökad produktion av insulin hos hästen.

Dessutom är isomaltos mycket välsmakande och bidrar positivt till fodrets smaklighet för hästen. Därför är det möjligt att helt undgå användningen av melass, vilket ytterligare medverkar till fodrets hälsosamma effekt. Isomaltosberikat foder kan därför med rätta betecknas som ”functional food”.

Baksidan av medaljen?
Det sker i bland att vi får kunder som säger att fodret är hårt och svårt att få ut ur säcken. Det gäller oftast Struktur E, EquiGard Müsli, FohlenGold och i mindre omfång Hesta Mix Müsli. Dessa foder är berikade med isomaltos. Trots alla ovanstående goda egenskaperna har isomaltos också en liten och ibland besvärlig egenskap, nämligen att den efter produktion kan hårdna och därmed gör fodret lite hårt. Problemet är som regel störst när vintertemperaturen är mycket låg.

Lösningen
Tack vare sina många goda egenskaper kan isomaltos betecknas som ”functional food”. Vi önskar därför att inte undvara det i fodret. Istället får vi leva med att fodret blir lite hårt då vi har med den fysiska hanteringen av fodret att göra.

Lösningen när det sker, kan vara att antingen ge säckarna lite ”massage” innan de öppnas. Om detta är för besvärligt kan man välja att använda pelletsvarianterna i stället för müsli.