Mineraler och spårämnen - St. Hippolyt HippoVet®

Foto: Toffi
Foto: Toffi

Koncentrerade och biologiskt högupptagliga mineraler och spårämnen

Brist på ett eller flera näringsämnen kan störa läkningsprocessen allvarligt och på kortare eller längre sikt ge sjukdomar hos hästen. Olika problem kan direkt relateras till brist i näringsämnesförsörjningen:

- Minskad motståndskraft mot infektioner
- Benägenhet för allergier och eksem
- Dålig sårläkning
- Sviktande fruktbarhet
- Artros och OCD
- Hovproblem
- Muskelsjukdomar
- Tecken på försurning
- Matsmältningsstörningar
- Mugg
- Ämnesomsättningsproblem (t.ex. EMS)
- Hud- och pälsproblem

HÖGKONCENTRERADE ENSKILDA NÄRINGSÄMNEN

Såväl för skolmedicinen som för den alternativa medicinen är det viktigaste att stimulera kroppens egna egenskaper till läkning. Därför är en behovsanpassad fodring helt nödvändig. Näringsbrister kan – om de inte jämnas ut – försena behandlingens resultat.

NÖDVÄNDIGT FÖR ENZYMAKTIVITETEN

Utöver de strukturella uppgifterna är mineraler och spårämnen nödvändiga för enzymernas funktioner. Störningar i enzymernas aktiviteter ger ämnesomsättningsproblem som kan ge helt olika symptom från individ till individ. Sjukdomar har ofta ett smygande förlopp och kan förbli oupptäckta under lång tid. I värsta fall kan ett näringsmässigt underskott ge permanenta och allvarliga sjukdomar.

ATT ERKÄNNA BRISTEN AV ETT NÄRINGSÄMNE
Vid en medicinsk eller naturmedicinsk behandling bör det övervägas om grundorsaken är en brist på näringsämnen. Som regel kan en diagnos ställas utifrån en blodanalys eller håranalys – i vissa tillfällen ganska enkelt genom ett tränat öga!

Tidiga symptom på näringsbrist

- Päls- och hudförändringar
- Förändringar i hovstrukturen
- Muskelspänningar
- Bristande rörelseglädje
- Förändrad personlighet
- Matsmältningsstörningar

BIOLOGISKT LÄTTUPPTAGLIGA MINERALER OCH SPÅRÄMNEN
Alla HestaPlus-produkterna kännetecknas av sin mycket höga biotillgänglighet. De organiskt bundna näringsämnena överförs snabbt från tarmen till blodet och upptas i organismen.
- Snabb upptaglighet
- Säkrar näringsämnesbalansen
- Målinriktat komplement

TILLDELNING
Den nödvändiga behandlingstiden beror inte endast på hur framskridet underskottet är, men i hög grad också av vilket näringsämne som det handlar om. Det kan ta flera månader upp till år innan ett zinkunderskott är utjämnat medan selenunderskott relativt snabbt kan jämnas ut.

TIPS
Som uppföljning på en målinriktad kur ska hästar som visar tecken på brist på spårämnen fodras så att nya bristproblem undviks. I detta sammanhang är Hesta Mix, Struktur-Energetikum eller NaturMüsli lämpligt som basfoder, medan MicroVital kan sättas in som ett koncentrerat stöd. HestaPlus-produkterna används endast i samråd med veterinär då insatsen av dessa preparat kräver ett blodprov
med diagnostisering av den aktuella bristen eller en grovfoderanalys
som visar på näringsbrister.