Magsår hos hästar

Trav-, galopp- och
inter­nationella fälttävlanshästar

Prestations-
hästar

Hobby-
hästar

Föl

 

         

Upp till 100 %

 60-70 %


(dressyr, hoppning, distans)

 53 %

9 % Sommar
Upp till 35 % Höst

 

Hur uppstår magsår hos hästar?


Hästar har en kontinuerlig produktion av magsyra, upp till 35-40 liter per dag.

När hästen fastar och inte har lika lång ättid som t.ex. när de går på bete, sjunker pH (surhetsgraden) i magsäcken, och magsäckens slemhinnor utsätts för magsyra i sådan grad att det kan bildas magsår.

I magsäckens övre del jäses fodret delvis. Stora mängder stärkelse och socker kan störa denna jäsningsprocess och sänka pH ytterligare och risken för utveckling av magsår ökas.

  1 kg hö   1 kg spannmål
Hästens tuggtid
40-80 min 20-35 min
Hästens tuggrörelse
   3.500 gånger     800-1.200 gånger
Hästens salivproduktion
5,8 liter 1,7 liter

Saliv fungerar syreneutraliserande och sänker den hastighet som pH i magsäcken faller.
Salivproduktion är därför med till att skydda magsäcken mot magsyran.
Hästen producerar saliv när den tuggar och lång tuggtid är därför en önskad egenskap på foder.

Symptom på magsår hos hästar

 Häst    Föl

 • Nedsatt aptit

 

 • Trives dåligt, viktnedgånd

 

 • Matt päls

 

 • Nedsatt prestation

 

 • Återkommande fall av kolik

 

 • Krubbbitning

 

 • Ändrat beteende
   (sur, envis, reagerar mot sadelgjord)

 

 • Diarré

 

 • Dålig tillväxt

 

 • Utspänd mage

 

 • Kraftig
   saliv-
   avsöndring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orsaker till magsår hos hästar

 • Stora mängder kraftfoder,
   små mängder grovfoder

 

 • Många timmar utan foder

 

 • Fysisk och psykisk stress

 

 • Träning på tom mage

 

 • Långtidsbehandling med anti­inflammatorisk
   medicin (NSAID)

 

Förebygg av magsår hos hästar

 Kraftfoder

 Tilldelning av stora mängder stärkelse
och socker åt gången ökar risken för magsår

 

  • Kraftfoder ska ges i små mängder åt gången


  • Ge inte mer än 1 g stärkelse per kg kroppsvikt per måltid


  • Undvik att kraftfodermåltiderna
    överstiger 300 g/100 kg kroppsvikt

 

 Grovfoder

 Grovfoder (hö/hösilage)
 stimulerar salivproduktionen
 och förhindrar att pH faller

 

 • Ge rikliga mängder grovfoder, gärna fri tillgång
  eller fördelat på flera måltider

 

 • Undvik längre perioder utan foder (mer än 5-6 timmar)

 

 • Ge grovfoder innan kraftfoder, därmed minskas stressnivån,
   ger jämnare pH och foderutnyttjandet ökar
 

 Vatten

 Undersökningar har visat att hästen
 utan vatten (mer än 4 timmar) 
 har ökad risk för uppkomst av magsår

 

 • Se till att hästen har fri tillgång på rent dricksvatten
   hela dygnet runt

 Motion

 När hästens magsäck är tom,
 blir magens slemhinnor i högre grad
 utsatta för syraangrepp.

 

 • Motionera inte hästen på tom mage

 

 • Ge gärna grovfoder, höcobs eller lucern
   innan ridning

 

 Stress

 

 Stress, antingen fysisk eller psykisk,
 kan sänka pH i magsäcken och
 störa slemhinnans skydd,
 varmed risken för magsår stiger.

 

 Fysisk stress kan vara sjukdom,
 smärta och behandling med medicin.

 

 Psykisk stress kan vara generellt dåligt
 trivsel i det dagliga antingen i hagen
 eller i stallet. Transport, ändrade
 uppstallningsförhållanden och avvänjning
 av föl är speciella perioder med risk för
 stress.

 

 • Undvik så långt som möjligt att utsätta hästen för stress,
   både fysisk och psykisk

 

 • Undvik långvarig behandling av antiinflammatorisk medicin
   (NSAID)