Kolik hos hästar

Hur uppstår kolik hos hästar?

Av Malene Skjoldborg Jørgensen, cand. agro.

Kolik är inte en specifik diagnos utan en gemensam betäckning för symptomen som alla är relaterade till magtarmkanalen och därmed täcker mer än 40 olika diagnoser. Försök har visat att 81 % av koliktillfällena inte ställde en specifik diagnos.

Den största riskfaktorn är foderbyten av både grovfoder, kraftfoder samt mängden. Detta beror på mikroorganismernas behov av anpassning till en ny miljö i grovtarmen.

Flera faktorer spelar in vid utvecklingen av kolik och därför bör man som hästägare ha dessa faktorer i åtanke för att undvika att hästen drabbas av kolik.

Symptom på kolik hos hästar

 • Bristande eller nedsatt matlust
   
 • Hästen ser mot magen
   
 • Sparkar sig mot magen
   
 • Rullar sig
   
 • Kastar sig
   
 • Svettas
   
 • Hög puls
   
 • Utebliven avföring
   
 • Diarré

   

 

 

Orsaker till kolik hos häst

 

 

 • För liten mängd grovfoder
   
 • Hög tilldelning av kraftfoder
   
 • Foderbyte
   
 • För hög stärkelsesandel i kraftfodret
   
 • Dålig hygiejn
   
 • För liten vattenintag
   

 

Förebygg kolik hos häst

 Grovfoder


Grovfodret stimulerar de peristaltiska (sammandragande) rörelserna i tarmsystemet som ser till att det sker en förflyttning framåt i tarmen samt förhindrar en sänkning av pH i grovtarmen

 

 • Foderstaten ska bestå av minimum 75% grovfoder och gärna fördelat på många måltider.

 

 • Undvik längre perioder utan foder – det samma gäller vid tilldelning av gräs

 

 • Tilldelning minimum 1,5-2 kg TS (torrsubstans) per 100 kg kroppsvikt dagligen

 

 • Låt inte hästen gå mer än 4-5 timmar utan grovfoder

 

 Vatten


Undersökningar har visat att hästar utan tillgång på vatten utsätts för en ökad risk att drabbas av kolik.

 

 • Hästen ska alltid ha tillgång till färskt vatten

 

 • Tilldela eventuellt ljummet vatten under vinterperioden för att säkra ett optimalt vattenintag

 

 • Tilldela dagligen hästen en produkt som kan blötas upp i vatten

 

 • En häst som inte tränas dricker mellan 5-7 liter vatten per 100 kg kroppsvikt dagligen

 

 • Behovet för en prestationshäst stiger till 10-12 liter per 100 kg kroppsvikt dagligen

 

 • Kontrollera vattenkoppen; den ska ge mellan 8-10 liter vatten per minut – många vattenkoppar ger inte tillräckligt med vatten

 

 • Kontrollera hästens vattenintag genom att erbjuda vatten i två spannar. En häst vill som regel dricka ur en ny hink hellre än att tömma en annan

 

 Foderbyte

 

Den största riskfaktorn för utveckling av kolik är vid foderbyte – detta gäller både grovfoder och kraftfoder.

Risken för utveckling av kolik ökas med upp till 10 gånger inom de två första veckorna efter ett foderbyte.

 

 

 

 • Långsam övergång vid foderändring leder till att mikroorganismerna i grovtarmen långsamt vänjs vid det nya fodret. Låt gärna foderbytet ta 14 dagar eller mer.
 Kraftfoder


Tilldelning av stora mängder kraftfoder (2,5-5 kg) ökar risken för utveckling av kolik. Likaså om kraftfodret innehåller en stor mängd stärkelse ökas risken

 

 

 • Kraftfoder ska ges i små mängder åt gången

 

 • Ge inte mer än 1 g stärkelse per kg kroppsvikt per måltid

 

 • Ge max 2 g stärkelse per kg kroppsvikt per dag

 

 Fodrets kvalitet


Försök har visat att dålig hygienisk kvalité av fodret ökar risken för utveckling av kolik, bland annat mögel som förstör mikrofloran i grovtarmen

 

 

 • Erbjud endast hästen foder som håller hög hygienisk kvalité

 

 • Om gräsets hygien är dåligt på betet, erbjud hästen ett mer välsmakande foder