Grovfoderanalys

När du beställer en grovfoderanalys hos St. Hippolyt, får du följande:

Torrsubstans, energi, råprotein, smältbar råprotein, NDF (fibrer), socker och aska.

Därutöver blir du upplyst om innehållet av 10 mineraler:
Kalcium
Fosfor
Kalium
Magnesium
Natrium
Svavel
Koppar
Järn
Mangan
Zink

Observera! Inte alla analyserar mineralinnehållet.