Grovfoder - allt du bör veta

GROVFODER – GRUNDEN I EN FODERSTAT

Grovfodret ska helst vara av högsta kvalitet vilket innebär; ett bra näringsvärde, stor artvariation, aromatiskt och dammfritt. För hästarna är det inte bara en glädje att få ett fint grovfoder- utan helt nödvändigt för att överleva. Med en god kvalitet på grovfodret avlastas immunsystemet och grovtarmen fungerar väl. Grovfoder främjar en bra grovtarmsmiljö, stödjer regenerering av muskler och leder och det motverkar försurning i mag- och tarmsystemet. Bra grovfoder är mycket viktigt för alla hästar, även tävlingshästar.

GROVFODER – FÖRR OCH NU

Alla vet att hästens foder ska vara fiberbaserat eftersom hästen är en grovtarmsjäsare. Men nutidens grovfoder har inte längre samma näringsinnehåll som tidigare. Marken blir mer och mer urlakad och gräset blir då också mer näringsfattigt. Dessutom innehåller de moderna gräsblandningarna inte lika stor artrikedom som gräset hade förr i tiden vilket gör att hästen får i sig färre olika sorters fibrer.

GROVFODERANALYS

Det är omöjligt att se på grovfodret vilket näringsinnehåll det har och det är då svårt att säga om det grovfodret är lämpligt till just den hästen. Energi- och sockerinnehållet kan vara högt och proteininnehållet lågt eller tvärtom. Mineralinnehållet kan inte heller avgöras utan en analys och det är mycket viktigt att analysera mineralinnehållet eftersom det ofta är brist på en eller flera mineraler
i grovfoder. Med en analys av grovfodret är det möjligt att göra en mer komplett och korrekt foderstat där man inte riskerar brist på några näringsämnen.
Brister eller obalanser i förhållande till hästens behov kan rättas till med rätt sorts fibrer, mineraler eller kompletteringsfoder.

SKANDINAVISKA FÖRHÅLLANDEN

I alla St. Hippolyts foder är vitamin- och mineralinnehållen anpassande efter våra Skandinaviska förhållanden. Dessa anpassningar är baserade på det generella innehållet i skandinaviskt grovfoder, men det är stora variationer i markens mineralinnehåll i olika regioner. Många andra faktorer påverkar också näringsinnehållet i grovfodret som t.ex. väderförhållanden, gödsling etc. Därför rekommenderas
alltid en fullständig analys av grovfodret, inklusive alla makro- och mikromineraler för att veta att hästens näringsbehov är täckt.