Sundhetsfrämjande fodring av hästar - et Ph.D. - projekt

Foto: Slawik
Foto: Slawik

Projektet omfattade en treårig PhD studie om hälsofrämjande utfodring av hästar. Projektet utfördes i samarbete med Den Biovetenskapliga Fakulteten vid Köpenhamns Universitet (tidigare Landbohøjskole) samt Den Jordbruksvetenskapliga Fakulteten vid Århus Universitet. Handledare var professor Anne-Helene Tauson och professor Knud Erik Bach-Knudsen.

Projektet finansierades ekonomiskt av Ministeriet för Fødevarer, Landbrug och Fiskeri, Danisco Sugar A/S och St. Hippolyt Danmark A/S.

PhD – Projektet bestod av tre delprojekt, där sambandet mellan olika fodermedels näringsinnehåll och deras fysiologiska verkan i hästen undersöktes. Målet med projektet var att kunna formulera sporthästens optimala energiförsörjning och att kunna utforma en lågenergifoderstat som mättar den lättfödda ponnyn.

Ph.d. Christine Brøkner:
Ph. d. projekt - Djurvälfärd, sundhetsfrämjande energifoder till häst