Forskning - MoviCur®

MoviCur® för hållbarhet och smidighet

Läs mer om MoviCur
Läs mer om MoviCur

St. Hippolyt research Mars 2015

Ett innovativt koncept vid förebyggande och behandling av degenerativa förändringar i rörelseapparaten


Rörelseapparaten och skelettet hos hästar är utsatt för en ökad risk för degenerativa förändringar av olika orsaker, som t.ex. stora prestationskrav, för stora belastningar under träning, för snabb tillväxt hos unghästar, genetiska förändringar eller felaktig kost.

Hälta hos häst är en av de främsta orsakerna till begränsad användning av dessa hästar.
Det beräknas att i mer än 60 % av all hälta är orsaken en skada till följd av artrit eller inflammation i lederna.

De vanligast förekommande degenerativa förändringarna i hästens rörelseapparat är:
- artros
- osteochondros (OCD)
- kondrokalcinos
- inflammationer i leder
- reumatiska förändringar

För att bevisa de näringsmässiga egenskaperna hos olika kompletteringsfoder för understödjande av rörelseapparaten, är det viktigt att förstå den anatomiska och fysiologiska grunden.
Ben är normalt täckta av brosk som har elastiska egenskaper, vilket möjliggör enkel deformation under rörelse (Nicpon et al. 2013). Därigenom uppnås det spänning och en naturlig rörelse.

Ledkapseln omsluter leden, som är fylld med ledvätska (synovialvätska). Ledvätskan spelar en viktig roll vid tillförseln av essentiella näringsämnen till ledbrosket. Den täcker och skyddar även de ytor som gnider mot varandra.

Ledvätskan består av funktionella proteiner, enzymer och glykosaminoglykaner. Brosk som uppkommit efter en skada eller överbelastning med efterföljande inflammation minskar koncentrationen av funktionella näringsämnen såsom glykosaminoglykaner i ledvätskan (C.W.Mcllwraith et al. 2010). Detta leder till en reducerad elasticitet av ledbrosket samt störningar i återuppbyggnaden av brosk (Maryzc et al. 2012).
Broskets egen förmåga att återbildas är begränsad eftersom ledbrosket varken är försett med blodkärl eller nerver. Störningar i ledbrosket kan leda till hälta i varierande grad (L.B.Jeffcott et al. 2010).

Varför uppkommer ledskador?
Specialister i denna fråga är eniga - ledskador uppkommer pga. inflammationer. En inflammation är en reaktion av organismen som svar på en skada eller annan belastning. Detta kan exempelvis vara en inflammation orsakad av bakterier eller undernäring. Ursprungligen sker inflammationer för att reparera skadad vävnad. Förträngda blodkärl och lymfvätska från sönderdelade celler förändrar sammansättningen av ledvätskan.
Det resulterande överskottet av ledvätska samt förekomsten av inflammatoriska enzymer reducerar koncentrationen av glykosaminoglykaner. Detta i sin tur bidrar till förlust av viskositet i ledvätskan och en försämring av den inflammatoriska processen. Låga nivåer av glykosaminoglykaner ökar risken för sjukdomar i leder, i händelse av en mekanisk skada och fördröjd läkning av ledbrosk (C.W.Mcllwraith 2010).

Varifrån kommer naturliga glykosaminoglykan-föreningar?

Ett praktiskt tillvägagångssätt i hästens diet är användning av fodertillskott. Beroende på hästens hälsotillstånd kan dessa användas antingen i förebyggande eller motverkande syfte. I motverkande syfte fungerar de genom att reducera en redan befintlig inflammation i leden och främja läkningsprocessen.

MoviCur® innehåller ett specifikt extrakt av nyazeeländsk grönläppad mussla (Perna canaliculus) som med långkedjade fettsyror skyddar kroppen mot inflammationer.
Dessutom är detta musselextrakt särskilt rikt på glykosaminoglykaner och den sällsynta förekommande furan-fettsyran, som har en hög antioxidativ effekt.
Musselextraktet innehåller också biologiskt lättillgängligt, naturligt kisel som är funktionsbevarande för kollagena protein- och ledstrukturer. Hos hästar där inte näringsupptaget sker optimalt, kan regelbunden tilldelning av MoviCur® minska problemen och ge en korrekt fungerande rörelseapparat genom att näringsintaget säkerhetsställs.

Effektivt med MoviCur®

Utöver de nyazeeländska musslornas rika innehåll av naturliga glykosaminoglykaner, kisel och furan-fettsyror ökar effekten av dessa egenskaper och effektiviteten av MoviCur® med hjälp av kalcium, som spe­­lar en viktig roll i mineralisering av ben. För att skydda vävnaden bidrar även de tillsatta spårämnena koppar, selen och mangan. Naturligt vitamin E och Ω-3-fett­syror främjar stabiliteten i muskler, ledband och senor. Utvalda örter förbereder transporten av näringsämnen ut till vävnaden. Endast en balanserad kost, baserad på biologisk aktiva näringsämnen, kan ge en bestående förbättring av funktionaliteten i vävnaden och produktion av ledvätska. MoviCur® motverkar nedbrytning av ledbrosk och reducerar risken för ledinflammationer.

Kliniska undersökningar med MoviCur®
I en studie av MoviCur® ingick åtta varmblodshästar i åldrarna 9 till 13 år. Alla hästar arbetades medelintensivt. Hästarna delades in i två grupper: en kontrollgrupp, som endast utfodrades med standardgrundfodret (n=4) samt en försöksgrupp, som utfodrades med standardgrundfodret och ett tillskott av MoviCur® (n=4).
Hästarna i försöksgruppen fick MoviCur® i en dosering på 500 g dagligen (250 g morgon och 250 g kväll) under 4 månaders tid. Både före och efter denna period med tillförsel av MoviCur® utfördes en rad undersökningar, inklusive artroskopi av hasleden och undersökning av ledvätskan, bl.a.

- utvärdering av de fysiska och kemikaliska egenskaperna
- utvärdering av antalet karyocyter
- kliniska undersökningar i ljusmikroskop
- mätningar av pH-värden
- spektroskopi (Svepelektronmikroskopi i kombination med energidispersiv röntgen, SEM/EDX)

Slutstas

Utfodring med kompletteringsfodret MoviCur® har signifikant förbättrat kvaliteten i ledvätskan och regenereringen av ledbrosket har stimulerats. En förbättring av färgen hos den undersökta ledvätskan erhölls på ca 43 % av hästarna, transparensen (genomsnitt 57 %) samt konsistensen (genomsnitt 49 %).
Därutöver mättes en reduktion av infiltration av karyocyter på 39 %, vilket bekräftar den progressiva regenereringsprocessen. Ledbrosket har förbättrats avsevärt och närmar sig ett normaltillstånd. Hos de undersökta hästarna blev det konstaterat en regenerering av ledbroskets yta med ca 65 %.

Rekommendationer för användning av kompletteringsfodret MoviCur®
- som ett näringstillskott i behandlingsterapi vid akuta degenerativa förändringar i
rörelseapparaten
- som stöd vid regenerering respektive begränsning av skador
- förebyggande hos den unga hästen, som i den första träningsfasen utsätts för belastning
- till hästar i intensiva träningsfaser och till sporthästar med intensiva prestationskrav
- till unga hästar i perioder med intensiv tillväxt från 6:e levnadsmånaden till tre års ålder.
- till äldre hästar under återhämtningsperioder.

Undersökningen blev genomförd i samarbete med Prof. Dr. rer. biol. habil. Krzysztof Marycz och kolleger (Life Science University Breslau)

Läs MoviCur-forskningsprojektet som pdf
Läs MoviCur-forskningsprojektet som pdf