Forskning - Biolane®

Biolane® en hjälp till hästar med ledproblem

Läs mer om MoviCur
Läs mer om MoviCur

Vetenskapliga försök bekräftar MoviCur®s effekt!

Forskningsresultat från Massey University i Nya Zeeland


Biolane® - det starka hjärtat i Movicur®
Biolane® är det frystorkade premiumextraktet av den nya zeeländska grönläppade musslan, vars höga biologiska aktivitet löpande har blivit laboratorietestat. I ett högaktuellt fodringsförsök är det nu också vetenskapligt bevisat, att hästar med ledproblem helt klart gynnas av Biolane®.

Biolane® ingår som den centrala näringsbyggstenen i det ledspecifika tillskottsfodret Movicur® från St. Hippolyt. Biolane® speciella kvalitet beror på den ovanliga omsorg, som utförs varje dag i urval och förarbetning vid produktionen i Nya Zeeland.
Biolane® har klara fördelar jämfört med andra musselpreparat och jämfört med isolerade brosk-byggstenar som chondroitin och glukosamin. Återigen är detta bevisat i ett laboratorieförsök.

Nytt hästförsök med Biolane®

Speciellt hästfolk kan vara intresserade i, att fördelarna vid användning av Biolane® nu också är bekräftade i ett vetenskapligt försök.
Det dubbel-blind – och placebokontrollerade försöket blev genomfört vid Massey University i Nya Zeeland.
Resultaten offentliggjordes i den välrenommerade Equine Veterinary Journal (Cayzer et al. 2011).

Hur blev försöket genomfört?

- 19 hästar fick dagligen tillfört 25 mg Biolane® per kg kroppsvikt tillsammans med ett konventionellt hästfoder (= Biolane®-gruppen). Tilldelningen gavs i 56 dagar.
- 20 hästar fick samma period tilldelat samma konventionella hästfoder, men i stället för Biolane® blev det tilldelat ett overksamt tillskott med musselsmak (= placebogruppen).
- Alla hästarna i försöket hade i minst 3 månader visat lätta till medelsvåra rörelsestörningar som följd av ett specifikt problem i en av kotlederna. Fördelningen av hästarna i Biolane® - eller placebogruppen var randomiserat.
- Målet med försöket var att se om tilldelningen av Biolane® gav ett tydligt bättre rörelsemönster hos hästarna. Slutsatsen av detta skulle kunna visa en förbättrad funktion av den skadade leden.
- Bedömningen av halthetsgraden blev genomförd av erfarna veterinärer enligt ett bedömningsschema, som har arbetats fram av den amerikanska föreningen för hästveterinärer (AAEP). Varken veterinärer, hästägare eller stallpersonal visste, vilken häst som blivit tilldelad Biolane® eller placebo.

Vilka förändringar blev uppnådda med Biolane®?

-Av de 19 hästar i Biolane® -gruppen visade 12 hästarna efter 56 dagar både en tydlig reduktion av halthetsgrad och ett bättre resultat på böjproven (se ill. 1 och 2). Det blev en förbättring från 1-3 klasser enligt AAEP-skalan.

Ingen av hästarna i Biolane® -gruppen hade ett sämre rörelsemönster eller böjprovsresultat efter försöket.
De hästar, som i början hade en uttalad hälta, reagerade lika bra på tilldel­ningen av Biolane®, som hästarna med endast lätta rörelsestörningar.

-Hos de 20 hästarna i placebogruppen var det efter åtta veckor en mindre positiv bild. Sex av dem visade en tydligt förvärrad hälta, 11 hästar var oförändrade och endast tre rörde sig efter 56 dagar bättre än före försökets början. Böjproven visade en liknande bild
(se ill. 1 och 2).

Skillnaden mellan Biolane® - och place­­bo­gruppen var statistiskt klart signifikanta. De tydliga förbättringarna i Biolane® -grup­pen jämfört med placebogruppen är därmed statistiskt signifikanta.

De resterande hästarna i varje grupp visade ingen förändring i halthetsgrad vid avslutning av försöket.
Förbättringarna i Biolane®-gruppen var statistiskt signifikanta

* Cayzer et al. 2011
De resterande hästarna i varje grupp visade ingen förändring i halthetsgrad vid avslutning av försöket.
Förbättringarna i Biolane®-gruppen var statistiskt signifikanta

* Cayzer et al. 2011
De resterande hästarna i varje grupp visade ingen förändring i resultatet av böjproven. 
Förbättringarna i Biolane®-gruppen var statistiskt signifikanta.
De resterande hästarna i varje grupp visade ingen förändring i resultatet av böjproven.
Förbättringarna i Biolane®-gruppen var statistiskt signifikanta.

Vilka möjligheter ger detta för hästens välbefinnande?

För det här beskrivna försöket med Biolane® till hästar hade Massey University ställt upp detta mycket stränga och specifika fodringsförsök. De positiva resultaten hos hästarna med slitförekomst i lederna är således statistiskt signifikanta. Röntgenundersökning hos människor har visat, att komplettering med Biolane® även möjliggör en återuppbyggnad av brosksubstansen (Kendal et al. 2000).

Movicur® från St. Hippolyt innehåller Biolane® som den centrala näringsmässiga byggstenen. Därför har det genom åren varit möjligt att uppnå mycket imponerande resultat hos hästar med begränsningar i ledfunktionen, efter tilldelning av Movicur®.

Resultaten är ofta ännu tydligare om Movicur® tilldelas över en längre period.
Hästar med olikartade problem av varierande omfång i led, senor och rygg kan ha stor nytta av de centrala närings­ämnena som Movicur® tillför. Härmed understöds hästens egna återhämtnings­egenskaper.
Det nya Biolane®-försöket ger ett tydligt, vetenskapligt bevis för detta.

Dr. Eberhard Moll

Utvald litteratur
1. Biolane®* - hemmeligheden bag sucessen med St. Hippolyts næringsmiddel til leddene.
2. J. Cayzer, D. Hedderly, S. Gray: A randomised, double-blinded, placebo-controlled study on the effi cacy of a unique extract of green lipped mussel (Perna canaliculus) in horses with chronic fetlock lameness. Equine Veterinary Journal (2011) Dol: 10.1111/j.2042-3306.2011.00455.
3. R.V.Kendall, J.W.Lawson, L.A.Hurley. New research and a clinical report on the use of perna canaliculus in the management of arthritis. Townsend Lett er for Doctors and Patients (2000).
* Varumärket Biolane® tillhör Vitaco Health (NZ) Ltd.

Läs Biolane-forskningsprojektet som pdf
Läs Biolane-forskningsprojektet som pdf