Forskning - FohlenGold®

Vetenskaplig undersökning bekräftar en bättre utveckling av fölet efter användning av St. Hippolyt FohlenGold®

Läs mer om FohlenGold
Läs mer om FohlenGold


Forskningsresultat från Universitet Breslau (2008)

Många avvanda föl och åringar fodras under vinterperioden uteslutande med hö och havre. Detta är som regel inte tillräckligt för att täcka det särskilda näringsbehovet hos en unghäst som växer.

Vi ville ha mer exakta kunskaper
- Uppvisar en optimerad näringstillförsel bevisliga fördelar i förhållande till en ren hö/havrefodring hos årings­hästar?
- Kommer näringsbrist redan hos unghästen avspegla sig i hudens och hårens kvalitet?

En vetenskaplig studie vid Universitet Breslau
(Wroclau, Polen) gav tydliga resultat.

Vad blev undersökt i Polen?

Som försökshästar stod tolv fullblodsåringar med en genomsnittsålder på 10 månader på ett stort polskt stuteri till sitt förfogande. Dessa blev tillfälligt uppdelade i två försöksgrupper med sex hästar i varje grupp.

Utöver 1,8–2,0 kg hö fick hästarna i grupp 1 i en 3 månaders försöksperiod tilldelat ett specifikt tillskottsfoder till föl (FohlenGold®).

I stället för tillskottsfoder fick hästarna i grupp 2 tilldelat motsvarande mängd havre.

Bortsett från dessa skillnader i fodringen hade alla hästarna samma förutsättningar.
Efter försöksperioden på tre månader, blev allmäntillståndet av hästarna värderat. Dessutom togs det prover på hud och hår hos åringshästarna. Dessa prover blev undersökta och jämförda i universitetets la­boratorium. Hud och hår är särskilt lämpliga som ”tidiga varningar” om möjligt näringsunderskott.

Alla här beskrivna undersöknings­resultat är baserade på en 3-månaders försöksfodring. Ytterligare detaljer om metodik framgår av den publicerade, veten­skapliga rapporten.

Ansvarig ledare av försöket var biologerna
Dr. Krzystztof Marycz från Life Science Universitet Breslau (Wroclaw) och
Dr. Eberhard Moll (Heidelberg) från företaget St. Hippolyt/ Mühle Ebert Dielheim.

Dr. Krzystztof Marycz (Universitet Breslau)
Dr. Krzystztof Marycz (Universitet Breslau)
Dr. Eberhard Moll och Dr. Krzystztof Marycz
Dr. Eberhard Moll och Dr. Krzystztof Marycz

Sammanfattande värdering

Forskningsresultaten från Universitet Breslau bevisar klart att fullblodsåringarna på flera områden har nytta av ett specifikt tillskottsfoder. Då FohlenGold® - testfoder innehåller ett mycket stort antal komponenter, som samverkar funktionellt med varandra, kan de beskrivna effekterna inte härledas till enskilda näringsämnen, men däremot till foderblandningen som helhet.

Utöver fördelar med en bättre muskelsättning, bättre rörelseapparat och ökad vitalitet blev det i jämförelse med havrefodringen också uppnått mätbara förbättringar i hud- och hårstrukturen.

Hudproblem, liksom de som blev konstaterade i havregruppen, är ofta tidiga tecken på ett latent allergiog inflammationsberedskap i hela organismen. Sådana problem kan komma till att utbryta senare i livet. De gynnsamma undersökningsresultat hos grupp 1 gör det möjligt att anta, att en supplerande fodring med FohlenGold® kan bidra till att undgå sådana felutvecklingar.

Läs FohlenGold-forskningsprojektet som pdf
Läs FohlenGold-forskningsprojektet som pdf