Forskning - EquiGard®

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

EquiGard® vid risk för fång

Vetenskapliga försök bekräftar EquiGard®s effekt!
Forskningsresultat från Köpenhavns Universitet KU Life (2011)

Equine Metabolic Syndrom som orsak till fång

Läs mer om EquiGard
Läs mer om EquiGard

En stor del av alla fångfall är en följdsjukdom av Equine Metabolic Syndrom (EMS) – en mindre del är relaterad till Cushing Syndrom (PPID).

Huvudorsaken till fång relateras i båda fallen med en överproduktion av blodsockerhormonet insulin (=Hyperinsulinemi), på grund av en försämrad insulinfunktion (=insulinresistens).

För att motverka risken för fång, bör följande förhållningsregler följas:
- Vid övervikt ska kaloritilldelningen begränsas, liksom tilldelningen av ”insulinkrävande” foderkomponenter ska reduceras (spannmål, bete)
- Den dagliga fodergivan ska innehålla lättupptagliga mineraler, spårämnen, vitaminer och beskyddande ämnen (antioxidanter)
- Hästen ska ha daglig motion

Detta kommer bidra till en förbättrad insulinfunktion och till normalisering av insulinbilden, varmed risken för fång kommer reduceras.

Dysbios som orsak till fång

Fång kan också uppstå plötsligt som följd av en dramatisk blindtarmsförsurning (pH sänkning), som hänger ihop med en plötslig störning i tarmfloran (=dysbios) (Meyer-Coenen 2002 pp 186f).

Matsmältningsstörningar såsom diarré och kolik kan också uppstå som följd av en dysbios. Blindtarmen hos hästen består av ett stort avsnitt av tjocktarmen och har en central funktion för den bakterieberoende näringsupptagningen. En dysbios i tjocktarmen kan komma av ”grässockret” fruktan, men kan också förorsakas av ett för högt intag av spannmålsstärkelse (Meyer-Coenen 2002 pp 179 f).

Speciellt utsatta är hästar som har en stärkelsenedbrytningskapacitet som ligger under medel.

Vilka kompletterande foderprodukter kan hjälpa hästen som fått fång?
För att kunna styra EMS är det – utöver att reducera betessäsongen – en stor fördel att använda ett komplette­ringsfoder med moderat energi och lågt innehåll av stärkelse och socker tillsammans med hö med lågt innehåll av socker. Fodringen med uteslutande hö kommer inte kunna täcka behovet av spårämnen och antioxidanter. Ett stärkelse- och socker­reducerat kompletteringsfoder är också lämpligt till hästar med Cushing Syndrom (=PPID) och tillhandahåller ingen risk för att utlösa en dysbios.

Ett sådant kompletteringsfoder är EquiGard®.

Läs den efterföljande studierapporten och bedöm själv, om EquiGard® verkligen lever upp till dessa påståenden.

Läs EquiGard-forskningsprojektet som pdf
Läs EquiGard-forskningsprojektet som pdf