Vitaminer

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Vitaminer är organiska föreningar som är nödvändiga för olika processer i kroppen, de behövs i en liten mängd och behovet skiljer sig mellan olika arter. Som exempel kan nämnas att vitamin C syntetiseras (dvs. bildas) i levern hos de allra flesta däggdjur förutom hos marsvin, fladdermöss och en del primater –däribland människor. Vitaminer delas in i fettlösliga (A, D, E och K) och vattenlösliga (B och C) det finns även så kallade provitaminer som i kroppen kan aktiveras till ett visst vitamin.

Fettlösliga vitaminer lagras i kroppen under längre tid än de vattenlösliga, detta gör att det finns en risk att dessa vitaminer har en toxisk effekt om de överdoseras. Det innebär även att hästen kan ha ett lager i kroppen av fettlösliga vitaminer medan de vattenlösliga behöver tillföras kontinuerligt. För hästen är det B-vitaminer som är de vattenlösliga vitaminerna. En del av mikroorganismerna i grovtarmen producerar B-vitaminer som hästen tar upp. Det diskuteras mycket mellan forskare hurvida hästens behov av B-vitaminer tillfredsställs via produktionen i grovtarmen, det beror ju både på hur mycket som produceras och hur stor andel av det som hästen tar upp. Många tillför extra B-vitaminer med fodret för att ”vara på den säkra sidan”, det är inte skadligt men bra om det är B-vitaminer i naturlig form som t.ex. från jäst eller malt.

I färskt gräs finns alla vitaminer som hästen behöver och hästar som går på bete under sommaren fyller på sitt förråd av fettlösliga vitaminer i kroppen vilka den använder under vintern när det inte finns färskt gräs att tillgå. Vitamininnehållet i konserverat vallfoder kan skilja sig en hel del mellan olika skördar och konserveringsmetoder. Generellt kan man säga att ett soltorkat hö (lite gulare färg) innehåller mer vitamin D än ett grönt. Men ett grönt vallfoder innehåller mer betakaroten som är ett provitamin till vitamin A. Vitamininnehållet i vallfoder sjunker mycket när det lagras och för att täcka hästens behov under vinterhalvåret behövs det tillsättas extra vitaminer.

De olika vitaminerna är viktiga för många olika funktioner i kroppen.

B-vitaminer är bland annat viktiga för ämnesomsättningen, när hästen fäller ökar ämnesomsättningen och därmed behovet av B-vitaminer. Detta gör att det ibland anses nödvändigt att ge hästen extra B-vitaminer i samband med fällning, vid den tiden har hästen även ett högre behov av mineraler och spårämnen (se nästa avsnitt i foderskolan).

D-vitamin är viktigt för kalciumomsättningen i kroppen och därmed en korrekt skelettutveckling. D-vitamin bildas i kroppen från någon av provitaminerna. Ergosterol är provitaminet som finns i växter och 7-dehydrokolesterol i huden, de aktiveras med hjälp av UV-strålning. Hästar som vistas utomhus bör inte ha brist på D-vitamin men eftersom det är så viktigt för en korrekt skelettutveckling så bör man se till att växande hästar får en stor del av sitt behov tillfredsställt via fodret.

A-vitamin är mycket viktigt för reproduktion och syn. Om A-vitamin ges i färdig form lagras det lätt i kroppen och det finns risk att det blir för stora mängder och därmed blir toxiskt. Det bästa sättet att tillgodose hästens behov av A-vitamin är genom att ge provitaminet betakaroten som bland annat finns i grönt gräs och morötter. E-vitamin är en viktig antioxidant som skyddar cellerna mot fria radikaler, E-vitamin och Selen kompletterar varandra då de utför ungefär samma uppgift i kroppen. Behovet av E-vitamin stiger när hästen utför mer muskelarbete eller fodras med mer fett.