Utfodring av unga föl

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Att fodra en nyfödd fölunge innebär i princip att fodra stoet rätt för att ge henne möjligheten att förse fölungen med rätt näringsämnen. Om något oväntat inträffar och man står med en moderlös fölunge är det bra att känna till lite om fölets grundläggande näringsbehov och naturliga födointag.

När fölungen är nyfödd är det viktigaste att den får i sig råmjölk så snart som möjligt, helst inom 4-6 timmar efter födseln. Råmjölken innehåller antikroppar som är viktiga för att fölungen ska kunna bygga upp ett fungerande immunförsvar, vilket den saknar vid födseln. En stor häst producerar ca 1-2 liter råmjölk och det är en god idé att mjölka ur och frysa in ca 1-2 dl av den till nästa års eventuella fölningar. Eftersom fölungen bör få i sig råmjölken så snart efter födseln och det kan vara svårt att få tag i ersättning om något går fel vid fölningen är det viktigt att ha en reservplan tillgänglig. Helst ska man ha frusen råmjölk hemma i god tid före beräknad fölning eller veta var man snabbt kan få tag i den. Fölungen kan fortfarande ta upp en del av antikropparna 12 timmar efter födseln så det är inte helt bortkastat även om det gått lång tid. Om stoet dör i samband med fölningen går det fortfarande att mjölka ur en del av råmjölken och ge till fölet. Är det risk för att fölungen fått för lite råmjölk eller för sent kan det vara bra om veterinären tar ett blodprov för att kontrollera halten av antikroppar och om det är låg halt kan fölungen få blodplasma transplanterad.

Föl som är under 1 vecka gamla diar normalt ca 2-3 gånger i timmen eller oftare och varje tillfälle varar i ca 2 minuter. Unga fölungar har en hög ämnesomsättning samt små energireserver (små mängder leverglykogen) vilket gör att de måste dia ofta för att inte börja ta av sina kroppsreserver som är mycket begränsade. Normalt konsumerar en fölunge 15 % av sin kroppsvikt under det första levnadsdygnet, det innebär ca 8 liter för en fölunge som väger 50 kg. Samma fölunge konsumerar i slutet av sin första levnadsvecka ca 12-15 liter. Ju äldre fölungen blir desto färre gånger diar den per timme. Om fölet av någon anledning inte kan få mjölk från stoet kan detta ersättas med stomjölksersättning och i krisfall kan den tillfälligt ersättas med komjölk (2 % fett) med tillsatt glukos (druvsocker), inte bet- eller rörsocker eftersom fölen saknar enzym för att bryta ner sackaros.

Fölungar tillväxer mycket fort den första tiden och de kan ha fördubblat sin födelsevikt vid 1 månads ålder. Det innebär att en fölunge med en födelsevikt på 50 kg ökar sin vikt med ca 1,7 kg per dag! Tillväxthastigheten avtar med ökande ålder men vanligtvis ökar takten igen på våren. Därför är det inget konstigt om man upplever att fölet/unghästen växer i etapper trots fri tillgång på bra foder.

Normalt börjar föl intressera sig för annat foder än stoets mjölk vid ca 2 dagars ålder och det börjar då provsmaka sin mammas foder genom att efterlikna hennes ätbeteende. Det är först vid ca 3 veckors ålder som fölet har möjlighet att börja kunna smälta fast föda men mikrofloran i grovtarmen är inte fullt etablerad förrän fölet är ca 3-4 månader gammalt. Detta innebär att ett föl som förlorar sin mor före 2 månaders ålder bör få största delen av sin föda i form av stomjölk eller stomjölksersättning. Ju yngre fölet är desto större fördel är det med en amma jämfört med att föda upp det på flaska. En amma ger många fördelar, inte minst är hon alltid tillgänglig och dessutom lär sig fölet hästars beteende då det främst lär sig genom att studera och efterlikna sin mamma.

Länk till föl- och ammajouren:
http://www.asvt.se/fol-och-ammajour-ny.php