Fodersmältning - protein

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Protein finns i de flesta fodermedel men innehållet varierar mycket, hästens proteinbehov måste tillgodoses för att kroppens funktioner ska kunna upprätthållas och för att den ska kunna bygga och behålla sin muskelmassa. När man ser på proteininnehållet i en foderstat talar man inte bara om mängd utan även om kvalitet. Proteinkvaliteten beror på vilken aminosyrasammansättning det är i proteinerna i fodret. Protein består av långa kedjor av aminosyror som är bundna till varandra med peptidbindningar i en unik ordning för varje protein.

Man delar in aminosyror i essentiella och icke-essentiella. De essentiella aminosyrorna kan inte bildas i hästens kropp utan behöver tillföras med fodret i färdig form. Dessa aminosyror är: fenylalanin, histidin, isoleucin, leucin, lysin, metionin, treonin, tryptofan och valin.

De icke-essentiella aminosyrorna kan hästen själv bygga i kroppen, men vissa av dem är så kallat villkorat icke-essentiella vilket betyder att de inte bildas i tillräckligt stor mängd i vissa situationer. Detta gäller för arginin vid sjukdom eller skada på grund av dess roll i immunsystemet, även glutamin blir essentiell vid sjukdom eller fysisk stress. Glycin och prolin bildas troligtvis inte i tillräckligt stor mängd hos växande individer. Några av de icke-essentiella aminosyrorna syntetiseras från essentiella aminosyror och det krävs då att dessa finns i tillräckligt stor mängd. Dessa är tyrosin som syntetiseras från fenylalanin och cystein som syntetiseras från metionin . De aminosyror som anses helt icke-essentiella är: alanin, aspargin, asparginsyra, glutaminsyra och serin.

För att veta huruvida hästens behov av essentiella aminosyror är tillfredställt behöver man veta hur mycket foderstaten innehåller. En indikator på detta är att se innehållet av lysin. Lysin är vad man kallar den först begränsande aminosyran och det innebär att om innehållet av lysin är mindre än hästens behov så hjälper det inte att det är gott om de andra aminosyrorna, eftersom hästen saknar en byggsten och kan därmed inte bygga nya proteiner i kroppen. Däremot är det vanligtvis tillräckligt stor mängd av de andra aminosyrorna om innehållet av lysin är högt nog att möta hästens behov. Detta förutsätter givetvis att det är en naturlig proteinkälla och inte en blandning av rena aminosyror eller ett foder med tillsats av rent lysin.

Proteinerna i fodret börjar brytas ner i magsäcken av saltsyra som löser upp den tredimensionella strukturen och gör bindningarna mellan aminosyrorna tillgängliga för enzymer. Det första enzymet som börjar bryta isär peptidbindningarna som binder aminosyrorna till varandra är pepsin som finns i magsäcken. Sedan fortsätter nedbrytningen av proteolytiska enzymer i tunntarmen, fria aminosyror absorberas från tarmen.

De proteiner och aminosyror som inte absorberas i tunntarmen används av bakterierna i grovtarmen, dels som byggstenar och dels som energikälla, hästen kan endast ta upp en mycket liten andel av proteinet i grovtarmen (fortfarande okänt hur mycket) utan det mesta försvinner ut med träcken. Om det är ett överskott av protein i kroppen på grund av högt innehåll av smältbart råprotein i foderstaten så kommer de flesta överskotts- aminosyrorna brytas ner i levern och det blir en ökad produktion av ammoniak. Utsöndring av ammoniak sker via urinen och ett ökat överskott ger ett ökat behov av vatten och det kan ge en sänkning av pH i blodet, men ger ingen långvarigt negativ påverkan på en frisk häst. Däremot kan det vara en stor påfrestning på en häst som har lever- eller njursjukdom.

Ett stort överskott av lättsmält protein från kraftfoder kan leda till att bakterien Clostridium perfringens tillväxer och bildar toxiner i grovtarmen vilket kan leda till ”Baron Gruff-sjukan” som är mycket allvarlig men sällsynt. Risken är störst när proteinöverskottet i foderstaten kommer från kraftfoderprotein och man anser inte att ett proteinöverskott i grovfoder är en riskfaktor.

Slutsatsen av detta blir: se till att fodra din häst med så naturliga foder som möjligt, var inte rädd för ett proteinöverskott i grovfodret och fodra inte med extra kraftfoderprotein om du inte vet att din häst behöver det!