Avspända och välfungerande muskler

- Hur får man det?

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Av Christine Brøkner Ph.d.

Det pratas mycket om vikten av protein för att hästen ska få starka, avspända och välfungerande muskler. Det är dock inte endast en fråga om att få tillräckligt med protein i fodret utan det finns flera olika faktorer, förutom specifika näringsämnen, som spelar stor roll. Framförallt målinriktad och regelbunden träning och inte minst vila efter träning.

Hur får hästen större muskler?
Det är nämligen under viloperioden som näringsämnena deponeras i musklerna, vilket gör viloperioderna väldigt viktiga vid uppbyggnad av större muskler. När träningen börjar, sker det en rad processer som verkar stimulerande vid uppbyggnad av muskulaturen.

När musklerna börjar arbeta, går det signaler från hjärnan till den enskilda muskelfibern att dra ihop sig. Detta muskelarbete gör att det bildas avfallsprodukter, som sedan försvinner med blodet. Själva träningen ger mikroskopiska inflammationer i muskelfibrerna, som behöver näringsämnen för att reparera sig igen efter att träningen upphör. Dessutom sker det deponering av protein i muskelfibrer och det är detta som gör att musklerna blir större.

En harmonisk häst med välmusklat framparti, hjärtformat bakparti och en välutvecklad ryggmuskulatur
ger intryck av en frisk och vältränad häst med stor styrka och uthållighet.


En annan viktig faktor under uppbyggnad av musklerna är regelbunden träning. Om det går för lång tid mellan träningspassen ”glömmer” kroppen och man måste börja om från början igen för att aktivera de processer som verkar stimulerande på uppbyggnaden av muskulaturen. Det är viktigt att poängtera att stora muskler inte är detsamma som god kondition, snabbhet eller uthållighet. Detta är genetiskt och kan förbättras med bra träningsmetoder.

Större muskler eller större muskelmassa är därför en kombination av målinriktad och regelbunden träning av en specifik muskelgrupp, proteinkvalitet samt återhämtning efter träning.

Hur mycket protein ska det vara i foderstaten?
Hästens medfödda antal muskelfibrer och typen av muskelfibrer kan inte ändras omgående, varken genom träning eller utfodring. Men genom träning och rätt fodring kan protein lagras in i muskelfibrer och därmed blir musklerna större.

Alla sorters protein kan inte deponeras i muskelfibrer och därför blir kvaliteten av protein väldigt avgörande för musklernas uppbyggnad och funktion. Proteiner är en sammansättning av olika aminosyror, där några är mer lämpliga än andra. Aminosyrorna lysin och treonin är essentiella för uppbyggnad av hästens muskler. Med andra ord, om den dagliga foderstaten innehåller mycket protein, men inte lysin och treonin, så kommer hästen ändå inte kunna bygga större muskler. Lysin och treonin måste därför finnas i fodret. Mängden lysin och treonin i fodret beror på vilka råvaror som använts i foderblandningen. Med proteinkvalitet menar man alltså vilka aminosyror som finns i och inte hur mycket protein som finns i fodret.

I Sverige rekommenderas det 6 g smältbart råprotein per MJ. Detta menar man ska vara tillräckligt med protein för underhåll av vuxna hästars muskelmassa1. När träningsintensiteten ökas och det uppstår behov av mer energi och därmed mer foder, sker det också ökning av protein. Därmed ska hästen få tillräckligt med protein till återhämtning och uppbyggnad av muskulaturen, när träningsintensiteten ökas.

Hur uppnås den rätta aminosyrakvaliteten?
Då man i Sverige rekommenderar 6 smältbart råprotein per MJ, räknar man med att ett tillräckligt högt intag av smältbart råprotein ger ett fulltäckande intag av essentiella aminosyror, vilket dessvärre inte alltid är fallet.

Brist på protein eller dålig proteinkvalitet i grovfodret är ett vanligt problem inom fodring till tävlingshästar. St. Hippolyt har utvecklat fodret Performance Fiber High Protein som innehåller mer än 20 % protein från exklusiva proteinkällor av hög kvalitet, odlat och bearbetat lokalt i södra Tyskland. Performance Fiber är mycket rik på fibrer. Produkten balanserar det bristande innehållet av protein i grovfodret och doseras i förhållande till grovfoderkvaliteten. Det samlade innehållet av socker och stärkelse i Performance Fiber High Protein är under 10 %.

För att ge ryttaren/hästägaren en trygghet att hästen får i sig protein av hög kvalitet har St. Hippolyt även utvecklat fodertillskottet Gold Medal®, som är baserad på spannmålsgroddar, spirulinaalger och öljäst. Dessa råvaror är specifikt rika på essentiella aminosyror och är tänkt som ett extra komplement till hästar som ska bygga muskler. Gold Medal® är dessutom rik på andra näringsämnen som vitaminer, mineraler, oljor och spårämnen. Dessa näringsämnen är nödvändiga både under själva muskelarbetet som antioxidanter och i återhämtningsperioden, där mjölksyra och andra avfallsprodukter ska försvinna och muskelfibrerna ska reparera sig igen.

Proteinöverskott?
Om hästen får ett proteinöverskott, som hästen inte använder till muskler eller andra kroppsfunktioner, bearbetas detta i levern och njurarna och överskottet utsöndras. Svenska försök har visat att hästar kan klara stora mängder protein utan att det påverkar prestationen negativt förutom till trav- och troligtvis också galopphästar. Där såg man en liten prestationsförsämring när det gavs stora mängder protein, långt över behovet. För mycket protein eller protein av sämre kvalitet, är en onödigt stor belastning för kroppen, som kan reagera med t.ex. viktnedgång, ökad värme- och urinproduktion eller lös avföring2.

Källor
1) Austbø, D. 2004. The Scandinavian adaptation of the French UFC system. Page 69 – 77 in EAAP publication no. 111. Nutrition of the performance horse. V. Julliand, W. Martin-Rosset, (eds.). Wageningen Academic Publishers, Wageningen, The Netherlands
2) Connysson, M., S. Muhonen, J. E. Lindberg, B. Essén-Gustavsson, G. Nyman, K. Nostrell, A. Jansson. 2006. Effect on exercise response, fluid and acid balance of protein intake from forage-only diets in Standardbred horses. Equine Vet. J. (Suppl.36). 648 – 653.

Prestationsfoder