För människor

Foto: Fotolia
Foto: Fotolia

Livsglädje

Harmoni tack vare ett inre lugn, tillräcklig motion och en behovsanpassad diet – det är garantin för
livsglädje och livskraft. Tyvärr är det idag många faktorer som tär på människors livskraft.

Ett näringsrikt tillskott med naturliga ingredienser kan därför vara ett stort steg på vägen mot förnyad
livsglädje. Det talas ofta om ”naturliga mirakel” och ”naturens gåvor” – hit hör också många värdefulla
näringsämnen som dessvärre numera ofta är en bristvara i vår diet. Till exempel tillför den Nya Zeeländska grönläppade musslan näringsämnen som är mycket viktiga för leder och senor.

Kosttillskott från Mühle Ebert innehåller ingredienser med hög upptaglighet och ger en jämn tillförsel
av näringsämnen som bidrar till kroppens välmående.

          
 m 

”Din mat skall vara ditt läkemedel”

(Hippocrates)

m
       

Precis därför understödjer vi med vårt kosttillskott en hälsosam, balanserad och naturorienterad diet.
Motion, vitalitet, livskraft och livsglädje med hjälp av naturens egen kraft.