NYHET

Performance Mash

Läs mer här
Läs mer här

Performance Mash är speciellt utvecklad till presterande hästar under perioder med intensivt arbete. Under en sådan period är det viktigt för hästen att ha ett högt foderupptag, en god aptit samt få i sig tillräckligt med vätska. Med hjälp av den lättillgängliga energin till muskler får hästen de optimala förutsättningarna för att kunna utnyttja sin potential fullt ut.
De tillsatta nukleotiderna (funktionella näringsämnena) bidrar till en minskad risk för slitage och kan ge en snabb återhämtning efter tävling eller intensiv träning.

Performance Mash kan användas dagligen under de varma sommarmånaderna eller under en ansträngande tävlingsperiod, antingen som ersättning för det vanliga fodret eller som komplement.

- snabb återhämtning
- smidig muskulatur
- elektrolyter för återställande av vätskebalansen

Relief Mash

Läs mer här
Läs mer här

Relief Mash stödjer hästens förmåga att själv rensa ut och stärka matsmältningskanalen. Ballastämnen som kli, pektiner och loppfröskal har en hög förmåga att binda vatten. Vid blötläggning i vatten börjar fröerna bilda slemämnen. Därmed ökar volymen på tarminnehållet och tarmens aktivitet och rörelse stimuleras, så att utsöndringen av skadliga ämnen underlättas. Loppfröskalens förmåga att svälla genererar också till att tarmens utrensning stimuleras rent mekaniskt så sandansamlingar binds och utsöndras lättare. Slemämnena från linfrö och loppfröskal bidrar till att skydda slemhinnan i hela magtarmsystemet. Relief Mash används som kur under sju dagar eller som dagligt tillskott under perioder med ökat behov.

- fungerar utrensande i tarmen
- skyddar tarmens slemhinna
- stöttar och stimulerar tarmaktiviteten