Refill-påser

Gold Medal Movicur Mucolyt Ungulat

Hållbarhet är viktigt för oss!

Hållbarhet handlar om att behandla jorden, dess resurser och dess invånare så att kommande generationer också kommer ha en intakt livsmiljö och samhällsutvecklingsmöjligheter.

För att uppnå dessa mål måste olika intressen (relationer) respekteras lika. Det är här vår grundidé spelar in:
I företagets processer måste den hållbara aspekten inkluderas så att resurser sparas och vi tar på oss ett ansvar för samhällsproblem.

Förutom de många interna processerna – tillexempel användning av vår egna värmeanläggningar (energiproduktion och återvinning- och absorptionsanläggningar) eller fabrikens grästak (naturlig isolering) – är temat ”återvinning” högst upp i vårt medvetande.

Återvinning beskriver omvandlingen av avfall till sekundära råvaror, redan använt material återgår till en ny produktionscykel. Denna återvinningskrets ansluter vi oss nu till med våra refillpåsar för att spara på resurser och minska miljöpåverkan. Kanske kommer din nästa kulspetspenna vara tillverkad av återvunnet material som först varit en refillpåse från St. Hippolyt.

När vi valt material till våra nya refillpåsar har vi fokuserat på den, för närvarande, mest hållbara varianten på marknaden, polypropylen (PP). PP är för närvarande, det som lämnar det lägsta miljöavtrycket och leder till att St. Hippolyt reducerar sin plastanvändning med 75 % och ger oss 90 % återvinningsgrad på refillpåsarna.

Redan 2018, tack vare användning av biogas och certifiering av våra hinkar och plast, sparade vi miljön 2 440 ton CO2.


De fösta refillpåsarna i PP för tillskottsfoder till häst.
Som den allra första hästfoderföretaget har vi certifierat denna nya, intelligenta förpackning. Genom återvinningen bidrar vi officiellt till att skydda miljön och naturen.

Intelligenta lösningar inom emballageområdet kommer också vara en del i vår framtid och tillsammans tar vi ansvar för naturen, miljön och ser till att allt levande bidrar till ett kretslopp. Vi är redo att ta detta steget och hoppas vi har våra kunders stöd och förtroende.