Qelan® - turboeffekten

St. Hippolyts Qelan:
den nya generationen av flytande prestationsboosterIbland händer det att hästen trots optimal fodring saknar den sista energin. Precis före viktiga tävlingar, ”när det verkligen gäller”, mot slutet av en ansträngande tävlingssäsong, under betäckningssäsongen, under hingstbedömningar - under sådana situationer önskar man sig en prestationsbooster, som både ger energi och samtidigt behåller hästen avslappnad.

Qelan – energi
och cellskydd till alla hästar!

- Energiboost från mitokondrierna
- Upprätthålla och restaurera prestationsegenskaperna
- Hög upptaglighet med hjälp av lecitinmiceller

MITOKONDRIERNA ÄR SMÅ ENERGIKRAFTVERK
Muskulaturens och organens arbetsegenskaper är helt beroende av energiproduktionen hos organismens miljontals mitokondrier. Med hjälp av syre ombildar dessa miniatyrkraftverk i cellerna de energigivande näringsämnena i fodret. Först här blir det uppbyggt tillräckligt med ATP som drivkraft för muskelaktivitet och ämnesomsättning. Det är alltså ingen mening att ge prestationshästen högenergifoder, om inte mitokondrierna samtidigt fungerar optimalt. Funktionella vitalämnen till mitokondrierna som B-vitamin, L-karnitin och enzymkomponenter som coenzym Q10 kan därför ge förnyad energi till utmattade hästar.

BÄSTA UPPTAGLIGHET MED LECITINMICELLER
Till användning för energiförbrukning förarbetar mitokondrierna höga mängder syreföreningar. Därför är de speciellt utsatta för angrepp från de fria syreradikalerna. Vid brist på antioxidanter som står för neutralisering av radikalerna så förstörs en del av mitokondrierna. Qelan innehåller därför antioxidanter som t.ex. naturligt vitamin E, vitamin C, selen och coenzym Q10, tillsatt som högbiologiska lecitinmiceller, där den delvis problematiska biotillgängligheten blir effektivt optimerad (”turboeffekt”).

SKYDD TILL MUSKLER OCH ORGAN
Antioxidanterna i Qelan gynnar således aktiviteten i samtliga celler i organismen: muskulaturen, blodådrorna, fortplantningsorganen, nervsystemet, lungor och alla andra organ.

Qelan kan därför vara ett viktigt bidrag för att undvika för tidigt slitage, matthet, nervositet, sviktande prestationer, avsaknad fruktbarhet, sönderfall av vävnader och för tidigt åldrande. Även vuxna hästar, som används till sport och avel, kan ha speciellt stor nytta av Qelans näringsämnen.

Qelan är dopingfri och används inte endast på träningsdagar men också direkt på de dagar där prestationskraven är maximalt. Ges ca 1 timme före start.