Lars Nieberg

Foto: Toffi
Foto: Toffi

För mig är fodringen en mycket viktig faktor för mina hästars prestation. En optimal och behovsanpassad fodring är efter min mening nödvändig då jag under mer än 20 år har haft ett nära sammarbete med St. Hippolyt.

Jag är mycket nöjd både vad gäller de individuellt anpassade kompletteringsfodren men också vad gäller de speciella, kompletterande produkterna från St. Hippolyt. Energinivån, kraften och vitaliteten hos mina hästar är alltid på topp - därav mina många år som trofast kund.

Produktrekommendationer
från Niebergs utfodringskoncept till tävlingshästar

SuperCondition
En kort uppvärmningsfas, hög motivation i tränings- och tävlingssituationer och snabb återhämtning av musklerna är grundförutsättningarna för en bra tävling.

International Sports
International Sports har utvecklats i samarbete med Kentucky Equine Research Institute (KER) speciellt för hästar på elitnivå. Baserat på de senaste rönen inom idrottsmedicin har de använt sig av de finaste oljorna och särskilt värdefulla fiber och viktiga ämnen.

Hesta Mix Müsli
Den särskilt höga halten av organiska spårämnen och mineraler som zink, koppar och selen är värdefulla, inte bara för sällskapshästar, utan är i högsta grad också relevant för att täcka de ökade behoven hos hårt arbetande tävlingshästar. Hesta Mix är särskilt lämplig för temperaments- och nervösa hästar.

EquiMall Forte
Valda maltsorter ger ört- och öljästsmak till detta maltkoncentrat. Således är den mycket effektiv för att stimulera aptiten och som ett stöd för matsmältningen.

St. Hippolyt önskar Nieberg-laget en lyckad tävlingssäsong!

Lars Niebergs erfarenheter av användningen av Qelan®

Qelan – ögonblickligt ökad energi!
Intervjun med Lars Nieberg

Vad är speciellt viktigt vid fodringen av dina hästar?
För mig är det enormt viktigt att hästarna får en balanserad fodring så att de känner sig väl tillfreds, ser bra ut och har lust att arbeta.

Hur fodrar du hästarna?
Jag fodrar mina hästar med grovfoder, havre och individuellt avstämda tillskottsprodukter från St. Hippolyt. Det kan vara allt från olika müsliblandningar, som t.ex. Struktur E eller Hesta Mix, liksom att jag till tävlingshästarna kompletterar med EquiMall Forte, SuperCondition och nu också med Qelan.

Hur påverkar fodringen tävlingshästarnas prestation?
Fodringen är en viktig faktor i förhållande till hästens prestation. Därför är det efter min mening helt nödvändigt med en optimerad och behovsinriktad fodring.

Du har testat Qelan, är du nöjd med resultatet?
Ja, Qelan har helt klart överbevisat mig. Hästarna presterar stabilt, även under mycket krävande situationer och de bevarar både kraft och vitalitet. Dessutom har jag testat Qelan på mig själv under stressade situationer och jag kunde efter en stund känna en energigivande påverkan.

Är det något speciellt, som skiljer Qelan från andra tillskottsprodukter?
Under mer än 20 år har jag varit kund hos St. Hippolyt och jag har därför nästan uteslutande erfarenhet av att använda foderprodukter från St. Hippolyt. Jag har alltid varit väldigt nöjd med hur de fungerar, därav den långa kundrelationen. För mig skiljer sig Qelan från t.ex. SuperCondition genom att den kan användas under tävling eftersom den har så snabb verkningsgrad – en riktig prestationsbooster.

Hur lång tid är du på tävlingar med hästarna?
Jag är som regel på tävling med hästarna två till tre gånger per månad, i genomsnitt ca 3 dagar åt gången.

Under tävlingarna har du då märkt någon sänkning på prestationsnivån? Och hur reagerar du på det?
Fodringen i mitt stall är bra tillrättalagd, så det är mycket sällan som jag märker någon form av sviktande prestation. Det är ju också det som är målet med att optimera fodringen. Qelan är ett riktigt bra komplement till mitt fodringskoncept, då den snabbt kan ge hästen mer energi.

Ändrar du fodringen när du är på tävling i förhållande till den vanliga, dagliga fodringen?
Nej, vi lägger stor vikt på en stabil fodring. Därför tar vi alltid med oss vårt eget foder när vi är iväg.

Qelan ger snabbt extra energi till hästen. Är det en effekt som du kan märka hos dina hästar?
Ja, det är påverkan som jag absolut kan bekräfta.

Extra energi i spända situationer är mycket nyttigt. Men för mycket energi kan också ge okoncentrerade hästar, så de lättare blir distraherade och inte är koncentrerade på uppgiften. Vad är din erfarenhet med denna problemställning?
Alla mina hästar var i testfasen med Qelan fullständigt koncentrerade och motiverade under arbetet. Jag har inte haft någon som helst negativ påverkan av att använda denna koncentrerade prestationsbooster.

Hur har du kunnat uppnå ökade prestationer genom användningen av Qelan, utan att det har påverkat hästarnas avslappnadhet?
Qelan har tack vare den ökade energin haft positiv inflytande på hästarna. Jag har konstaterat att hästarna också under intensiva prestationer var ännu smidigare, då det inte uppstod någon form av mjölksyra i musklerna. Det är sammanfattningsvis mycket viktigt för hästarnas möjlighet till avslappning.

Under vilka sammanhang har du använt Qelan?
Jag har endast använt Qelan i tävlingssammanhang, dvs. när det var behov av att understödja hästarna för maximal prestation.

Har du haft problem med att få hästarna att äta Qelan?
Nej, inte alls. Alla mina hästar äter gärna Qelan och jag själv tycker faktiskt också om smaken.

Kommer du använda Qelan även i framtiden?
Ja, det kommer jag göra. Qelan kommer framöver vara en del av fodringen för att understödja hästarnas maximalt under hårt arbete.

Hr. Nieberg, vi säger tusen tack för intervjun!