Närodlat

De bästa råvarorna och ingredienserna produceras närodlat enligt hållbarhetsprincipen som är grundläggande inom St Hippolyt. Den täta dialogen med våra råvaruleverantörer är mycket viktig för oss, därför kan vi garantera en jämn och hög kvalitet.

St. Hippolyt och Mühle Ebert Dielheim arbetar tillsammans i byn Dielheim i Tyskland, nära Heidelberg. Runt universitetsstaden Heidelberg ligger de områden där Mühle Ebert Dielheims kontraktspartners odlar råvarorna till våra foderprodukter.

På en yta på ca 4000 hektar odlas det både spannmål (korn, majs, havre), solrosor och speciella grödor som hirs till produktionen av St. Hippolyt och Medvetico produkterna.

Även olika grönsaker som t.ex. morötter som används till morotsfermentering av alla spannmål levereras från det närliggande området Rhinland. Likaså närodlas GMO-fri soja och används som en värdefull proteinkälla.

Under istiden deponerades stora delar av oerhört bördig lössjord i området Kraichgau där St Hippolyts råvaror odlas. Kraichgau kallas därför med rätta för ett av Tysklands spannmålsmagasin. Klimatförhållandena i Kraichgauområdet är välkända för sin förhållandevis höga temperatur och moderata nederbörd och är därför idealiskt för jordbruk.

Den geografiska närheten och den fortlöpande dialogen med våra lantbrukare gör det också möjligt för oss att leverera ett stort urval av ekologiskt odlade foderråvaror.

De närodlade råvarorna ger oss stort inflytande på odlingen av grödorna och vi lägger stor vikt vid att våra råvaror endast utsätts för ett absolut minimum av konstgödsel. Därmed uppnås en hög kvalitet på råvaror samtidigt som de odlade områdena skonas så att växtdiversiteten i Kraichgaus värdefulla jord bevaras.

NÄRODLADE RÅVARORS BETYDELSE FÖR ST. HIPPOLYT
• råvaror med kvalitetsgaranti
• stabila råvarupriser
• råvaror odlade med minimal mängd konstgödsel
• samarbete med och stöttning av den närodlade lantbruksstrukturen
• korta transporter

Våra råvaruproducenter garanterar hög produktkvalitet och säkerställer i ett område med hög ekologisk hållbarhet – som gynnar både våra kunder och deras hästar.