Ekologisk hållning

Co2 neutral produktion

Våra högvärdiga produkter produceras av ett mycket varierat spektrum av råvaror, som från naturens sida har ett mycket högt innehåll av närings- och vitalämnen. Ett viktigt bidrag till detta är våra väldigt duktiga och pålitliga lantbrukare i Baden-området i Tyskland, där största delen av råvarorna blir producerade. Odling på kontrakt säkrar korrekt kvalitet och kemiska hjälpmedel kan i stort sett undvikas.

En viktig aspekt är också att i produktionen skydda miljön. Det kommer till uttryck genom vårt egna biokraftverk, som säkrar en i stort sett CO2-neutral produktion av fodermedel.

     
 

Teknik på nästa nivå

 
 m  

Produktionsförbättringar och nya vetenskapliga upptäckter kräver hela tiden anpassning av de tekniska anläggningarna. Vår egen maskinutveckling löser snabbt och effektivt nya behov av tekniska lösningar.

 

m

Miljö ansvarsfull produktion

Hållbar biomassa levererar CO2-neutral energi till produktionen av St. Hippolyts fodermedel, Mühle Ebert är därför helt oberoende av svängande energipriser och fossila bränslen. Det egenutvecklade och självbyggande biomasskraftverket producerar både ström, ånga och värme med en verksamhetsgrad på totalt 90 %. Ström ensamt produceras med en verkningsgrad på 35 %. Värmen, som uppstår härmed, utnyttjas till bearbetning av spannmål och andra förarbetsningsprocesser. Dessutom blir de omkringliggande administrationsbyggnaderna och medarbetarbostäderna uppvärmda med denna restvärme. På detta sätt bidrar alla kunder som köper en enda säck foder aktivt med att skydda miljön.

Fullvärde – helt naturligt

Produktionen av hästfoder följer fullvärdesprincipen. Förarbetning av råvaror till färdiga produkter tar hänsyn till alla aspekter i fullvärdesprincipen:

- skonsamma förarbetningsprocesser för att skydda värmekänsliga vitaminer, enzymer, omättade fettsyror och sekundära växtmetaboliter
- reduktion av tryckbelastning, temperatur och findelning i alla müsli- och pelletsprodukter
- varierat spektrum av råvaror, som från naturens sida har ett mycket högt innehåll av närings- och vitalämnen är grunden för varje recept
- ingen användning av kemiska tillsatser

Fördelen med att använda organiska mineraler och spårämnesbindningar är bevisat genom årslånga fodringsförsök. Härtill hör också det konsekventa frånval av konstgjorda aromämnen, bindningsmedel och konserveringsmedel. Örter, vitlök, vitaminer, maltättika och melass utgör i stället en helt naturlig konservering av fodret. Målen är att vidhålla det värdefulla innehållet i varje råvara genom hela produktionsprocessen.