De 10 buden för hållbarhet

Hållbarhet som ideal för St. Hippolyt

Mångfalden av effektiva och naturliga råvaror i produkterna och den behagliga doften av örter gör
St. Hippolyts produkter till något helt unikt. Men den egentliga hemligheten ligger i de noggranna förarbetningsprocesser råvarorna genomgår innan de får ingå i våra foder eller tillskott.

Alla enskilda komponenter genomgår en unikt, skonsam och hållbar produktionsprocess innan de används i någon av St. Hippolyts produkter. Endast väl genomtänkta och effektiva råvaror kan verka främjande för hästens
välbefinnande.

Därför arbetar vi efter följande principer vad gäller hållbarhet och effektivitet i våra foder och tillskott


1. Vi använder enbart råvaror av högsta kvalitet, hållbart producerade och övervägande lokalt odlade
Dialogen med våra råvaruleverantörer är viktig för oss för att kunna garantera högsta kvalitet.
Löpande vidareutveckling och målinriktade försök i regionen är en viktig del i samarbetet.


2. Framförallt ekologiskt val av foderråvaror
Vi lägger stor vikt på att det i behandlingen av våra råvaror endast används ett minimum av konstgödning och att jorden belastas så lite som möjligt av bekämpningsmedel. Användandet av lokala producenter gör det möjligt för oss att ha stort inflytande på råvarornas framställande.


3. Inga kemiska konserveringsmedel, konstgjorda tillsatser eller bindningsmedel
Kryddörter, vitlök, vitaminer, ättika, kallpressade oljor och betblast ger naturlig konservering i alla våra produkter.


4. Produktionen i foderfabriken Mühle Ebert i Dielheim: en levande organism
En organisk verksamhetsstruktur förbinder tradition med framtid – kvalitetsgaranti med mer än 600 års kännedom i familjen.


5. Unik förädling av råvarorna till St. Hippolyts produkter: lättsmält spannmål och biofermentationsteknik
Skonsamma förädlingsprocesser för en effektiv matsmältning och hög arbetsvilja hos hästen.


6. Skonsam kallpressning av alla St. Hippolyts pellets och oljor
Värmekänsliga vitaminer, enzymer, fettsyror och naturliga näringsämnen skyddas.
Hög kvalitet, kallpressade pellets sväller inte och utgör därför ingen risk för foderstrupsförstoppning och kolik.


7. Hållbar energi i produktionen
Foderfabriken går med plusenergi tack vare internt värmekraftverk som energileverantör. Planterade takytor ger naturlig isolering och utgör en naturlig klimatanläggning. Verksamhetens egen maskinfabrik är ett centralt led i en energimässigt felfri produktionskedja.


8. St. Hippolyts Glyx-princip
Stärkelse- och sockerinnehållet i alla St. Hippolyts produkter ligger på en låg nivå. Glyx-serien utmärker sig dessutom på flera sätt som är relevant för lättfödda raser, EMS- eller ECS-sjuka hästar.
 

9. St. Hippolyts fullvärdesprincip - naturen är vår förebild
Näringsrika och effektiva foderkomponenter med naturen som receptbas, ingen användning av kemiska tillsatser, unika och skonsamma produktionsmetoder. Så långt det är möjligt undviker vi tryckbelastning av råvaror, höga temperaturer och finfördelning vid framställandet av alla müsli- och pelletsprodukter.


10. St. Hippolyt kunskap: Forskning och utveckling på högsta nivå
Ett internationellt sammansatt team av forskare, ingenjörer, veterinärer och professionellt hästfolk inom sporten forskar, utvecklar och står i ständig dialog med hästexperter och hästägare för att kunna ge det bästa till din häst.

Fodra som naturen själv - vi efterlever vår filosofi - varje dag!