Vetenskap

Fra Ungulat forskningsprojektet
Fra Ungulat forskningsprojektet

Egen forskning och forskningsavdelning

I syfte att erbjuda meningsfulla produkter och lösningar arbetar och forskar vi på högsta vetenskapliga nivå. I förgrunden består verkningsmekanismen av naturliga näringsämnen och de målinriktade användningsmöjligheterna i fodermedlerna. Intensiv forskning i foderrelaterade sjukdomar leder ofta till utveckling av nya produkter och produktlinjer. Vetenskapliga studier dokumenterar dessa resultat.

Samarbete med universitetet i Breslau
Dr. Krzystof Marycz arbetar som biolog från Life Science University Breslau och leder St. Hippolyts forskningsavdelning. Tillsammans med specialist veterinär och hästkiropraktor Dr Claudia Kleiber finns det dagligen nya vägar och möjligheter i området hästutfodring. Tidigare arbete innefattar bland annat Dr. Eberhardt Moll (†) utfodringsförsök med temat fölhälsa, eksem, hovstabilitet och insulinresistens. För närvarande genomförs försök på St. Hippolyts produkt Movicur. Resultatet från detta experiment kommer att offentliggöras inom kort.

Samarbete med KER

Samarbete med Kentucky Equine Research Institute i Lexington (USA) har säkrat St. Hippolytos tillgång till den tävlingsmedicinska forskningen. Genom att kombinera vetenskapligt kunnande och St. Hippolyts
välkända kvalitet (bl.a. fullvärdespricipen) har det skapats produkter som har gett St. Hippolyt tillgång till tävlingssportens högsta nivå. International Sports linje kan med rätta ses som ett genombrott i nutrition av tävlingshästar.

Lönsamheten vid utfodring

St. Hippolyts basfoder kan användas sparsamt. Den höga smältbarhet och den höga halten av
näringsämnen ger mättnad och långvarig förbättring av råfibermatsmältningen. Den höga andelen av framförallt organiskt bundna vitalämnen ger - även i små mängder - en omfattande behovstäckning. Utfodring av små kraftfodermängder är väl lämpade till hästens känsliga matsmältningskanal och stärker långvarigt djurens hälsa och vitalitet.

Biofermentering skyddar matsmältningen

Den traditionella bryggeri Mall tillhör Mühle Ebert produktionscirkel. Förutom de finaste öltyper
produceras här också värdefulla jäst-malt-extrakt EquiMall ®, som introducerades på Equitana 2007. Detta var grunden för många fler innovativa biofermenterede foderingredienser.