Nukleotider

Foto: Toffi
Foto: Toffi
     
 

VAD ÄR NUKLEOTIDER?

 
 m  

Nukleotider är de naturliga grundbyggstenarna till arvsmassan DNA och transportmolekylen RNA. Hästens utseende, prestationsförmåga och de flesta andra individuella egenskaper beror alla på innehållet i cellkärnan vid födseln i form av den genetiska koden, nämligen DNA. Därmed föds hästar med en genetisk potential som kan utnyttjas. Det är RNA-molekylens uppgift att läsa DNA koden, som bestämmer vilka nya proteiner kroppen bildar. Dessa proteiner ingår i uppbyggnaden av kroppen och samtliga ämnesomsättningsprocesser hos hästen. Utan nukleotider, DNA och RNA är inget liv möjligt.

 

m

UTAN NUKLEOTIDER INGEN CELLDELNING
För en regelbunden förnyelse och uppbyggnad av celler och vävnad ska det finnas tillräckligt med nukleotider tillgängliga som byggstenar för DNA och RNA. En del av dessa kan kroppen själv bilda, liksom en del kommer från DNA i slitna kroppsceller och från celler i hästens foder. Dessa processer är dock begränsade och kan inte aktiveras eller stimuleras om behovet ökas. Dessutom har nukleotiderna från fodret som regel en låg upptaglighet och därför ett begränsat värde för hästen.

NÄR BÖR MAN GE NUKLEOTIDER?
I de flesta fall täcks behovet av de inre och yttre nukleotidkällorna, men vid stor belastning som fysiska prestationer, sjukdom eller dräktighet, kan kroppens egen försörjning vara otillräcklig. Vid sådana tillfällen kan vi hjälpa hästen genom att tillföra några lättupptagliga nukleotider genom fodret. Nukleotider från foderväxter är förhållandevis svårt för hästen att utnyttja.

VAD ÄR DET SPECIELLA MED PSB®-KOMPLEXET?
PSB®-komplexet representerar en högt utvecklad form av nukleotidtilldelning. Efter decennier av utveckling har vi lyckats med en sammansättning som är målinriktad på användningsområdet hårda prestationer och för att understödja efterföljande återhämtning.

VID TILLDELNING AV PSB®-NUKLEOTIDER UPPNÅS:
- En bättre syreupptagning i det önskade området
- Bättre muskelarbete i de röda muskelfibrerna
- En mer effektiv hjärtfunktion
- En tydligt reducerad laktatbildning i muskulaturen
- En lägre utsöndring av stresshormoner
- En reducerad leverbelastning
- En förbättrad immunstatus

          
 m 

Så mångfacetterade som kraven på hästarna inom körsporten är, så mångfacetterad behöver också hästens utfodring vara. Beroende på de olika disciplinerna inom körsporten spänner hästens prestationsspektrum från koncentration och lugn till uthållighet, precision och lekfullhet. Det finns ett behov av stabila nerver, styrka och uthållighet.

Med produkterna från St. Hippolyt har jag hittat rätt foderkoncept – till alla mina körhästar. Här har jag i åratal kört på rätt väg!

(Michael Freund)        

m