Mineralisering

Foto: iStock
Foto: iStock

Välbalanserade Mineraler… lika individuellt som din häst

Mineralfoder ska användas för att balansera foderstaten näringsmässigt. Ett passande mineralfoder
ska väljas utifrån hästens arbete, typ och övrigt foder. Ett högdräktigt sto har t.ex. ett helt annat behov
av mineraler än en liten häst på underhåll. St. Hippolyts mineralfoder kännetecknas av ett varierat
urval av naturliga råvaror med ett högt innehåll av näringsämnen. Utöver marina råvaror som havsalgkalk, havsalgmjöl och havssalt innehåller mineralerna också öljäst, växtgroddar och kryddväxter. Näringsvärdet och smakligheten säkerställs med hjälp av morötter och fibrer från frukt. Huvuddelen av spårämnena är i organiskt bunden form och har därmed hög biotillgänglighet i hästen.