Hippocrates från Kos (460-370 f.Kr.)
”Er föda skall vara ert läkemedel.”

Den grekiska vetenskapsmannen

Hippocrates
Hippocrates

Redan tidigt var Hippokrates övertygad om näringens viktiga betydelse för organismens välbefinnande. Varje dag upplever vi Hippokrates grundprincip i vårt foderkoncept ”som naturen själv”.

Vi upptäcker, forskar och använder målinriktat naturens kraft till nytta för hästens, hundens och vår egen hälsa. Detta mål fortsätter vi att följa i Horse Care-produkterna, ”care” används här i betydelse omsorg, vård, skydd eller behandling, allt med hjälp från effektiva produkter ur St. Hippolyts sortiment.

UTFODRINGEN ÄR BÖRJAN PÅ LÖSNINGEN

Många problem hos hästen hänger ihop med utfodringen. Därför kan man med rätt produkter snabbt och naturligt reducera foderrelaterade problem. Horse Care är utvecklat för att lösa specifika, foderrelaterade hälsoproblem som kan visa sig som fetma, hudåkommor, muskelspänningar, hälta, återkommande matsmältningsproblem, luftvägsproblem eller mentala störningar. Problem uppstår vanligast när det finns ett situationsbestämt ökat behov av specifika näringsämnen t.ex. i samband med stress, under pälsbyte eller under en konvalescensperiod. Men också genetisk disponering, störningar i hormonbalansen och hårt arbetande tävlingshästar kan ha ett fysiologiskt merbehov, som behöver tillgodoses.

OMSORG, VÅRD, SKYDD, BEHANDLING
– MED EFFEKTIVA PRODUKTER UR ST. HIPPOLYTS SORTIMENT

Horse Care-linjen utgörs av flera genomtänkta, vetenskapligt dokumenterade fodertillskott och dietfoder till hästen. Med Horse Care-produkterna är det möjligt att genom fodringen stödja hästens ämnesomsättning och därmed hålla den frisk.

NATURLIG OCH EFFEKTIV
Vid sammansättningen av Horse Care-produkterna lägger vi oerhört stor vikt på det biologiska ursprunget och effektiviteten av ingredienserna samt deras synergieffektiva kombinationer.
Genomtänkta kombinationer uppnår betydligt mer än de enskilda näringsämnena. De naturliga råvarorna i Horse Care-produkterna bidrar i sig själv ofta med hälsofrämjande och ämnesomsättningsaktiverande egenskaper. Att utnyttja naturens kraft och potential i utfodringen efter naturens förebilder – som naturen själv – är St. Hippolyts ledstjärna i det dagliga arbetet. Den högsta upptagligheten av näringsämnen uppnås när näringsämnena utfodras som de förekommer i naturen, dvs. när de så långt som möjligt används i ursprunglig biologisk form. Det önskade näringsmässiga utfallet och resultatet på hästen visar sig vanligtvis efter ganska kort tids användning, från några veckor till några få månader.

RÄTT TILLSKOTT
Med Horse Care-produkterna finns det ett brett sortiment specialprodukter tillgängligt för att lösa specifika problem. Vi hjälper gärna till med individuell rådgivning, både när det gäller beräkning av foderstat och hur man använder specifika specialprodukter.

ST. HIPPOLYTS RÅDGIVNINGSTEAM
Längst bak i katalogen finns telefonnummer och e-mailadresser till alla våra konsulenter i respektive län, som finns tillgängliga för foderrådgivning.

Den heliga Hippolyt

Den heliga Hippolyt levde för ca 1800 år sedan. Han kom i från Lillasien eller Alexandria och var elev hos prästen Ireneus av Alexandria. Senare blev han i Rom en mycket erkänd präst, lärare och skribent.

Hippolyt avbildades som regel i filosofkappa sittande vid katedern med en skriftrulle i handen.
Han anses som hästarnas skyddshelgon och är "namnet" för vårt märke St. Hippolyt.

Hippolyt av Rom är dessutom känd för att han i sina skrifter som i sitt liv gick nya vägar, som inte alltid endast gav honom vänner, men som senare visade sig rätta.

Trots allt motstånd höll han fast vid sina värderingar och ideal - det är också en del av grundidén för såväl Mühle Ebert Dielheim som för St. Hippolyt.