Företagsstruktur

          
 m 

St. Hippolyt Danmark A/S

Grundat 1/6 2000        

m
       
       
 

Ingerlise Kofod

   
 

100 %

   
          
 m 

St. Hippolyt Sverige AB

Grundat 1/7 2009        

m
       

 

St. Hippolyt Danmark A/S är ett danskt aktiebolag som bildades 2000-06-01. Bolaget ägs av
aktieinnehavar Ingerlise Kofod. Från centrallagret i Blåhøj söder om Brande distribueras fodret i Danmark, Sverige, Norge och på Färöarna genom ett nätverk av individuella återförsäljare.

St. Hippolyt Danmark A/S är generalagent i Skandinavien för Mühle Ebert Dielheim/St. Hippolyt Nutrition Concepts GmbH i Tyskland.

Foderrådgivning
Fodret, som är baserat på krydd- och läkeörter, vänder sig till alla kategorier av hästar – från sällskapsponnyn till tävlingshästar på elitnivå. Korrekt användning av de olika fodersorterna, rådgivning om och sammansättning av en optimal fodring till varje häst är en central del av den service St. Hippolyt erbjuder sina kunder.

St Hippolyt Danmark A/S och St. Hippolyt Sverige AB erbjuder kostnadsfri foderrådgivning, där företagets foderkonsulenter – veterinärer och agronomer – ger vägledning och kunnig hjälp vid konkreta problem. Om du har frågor om din häst eller är tveksam på vilket foder du ska använda, är du mycket välkommen att kontakta oss. Otaliga problem kan förebyggas eller avhjälpas om fodringen tillrättaläggs efter hästens behov. Här kan även vår veterinärtjänst vara en värdefull hjälp.

Vi samarbetar med både danska och utländska forskningsinstitut och vår rådgivning är därför alltid baserad på den senaste forskningen om hästfoder.

Läs mer under Forskning!

Vad är St. Hippolyt?

Mühle Ebert Dielheim (MED) har lång tradition av framställning av fodermedel, och med sin egen personal av vetenskapsmän ligger man i framkant med utveckling av nya och förbättring av befintliga produkter.

St. Hippolyt Nutrition Concept GmbH står för marknadsföringen av alla produkter, St. Hippolyt Danmark A/S är å sin sida ansvarig för distributionen i alla de nordiska länderna.