Foder från alperna

Kritiska grovfoderingredienser

Kvaliteten på grovfodret är helt avgörande för hästens hälsa. Om grovfodret är starkt belastat med mikroorganismer som bakterier, mögelsvampar och deras toxiner kan det uppstå matsmältnings – och ämnes­omsättningsproblem. Ytterligare kan damm från dåligt grovfoder ge anledning till allergi och skada respirationsorganen.

Det är först och främst fel vid konserveringen och den efterföljande lagringen som har inflytande på grovfodrets hygieniska kvalitet. Med en restfuktighet på ca 14 % är höet lagringsstabilt. Torrsubstansen i höet bör därför efter avslutad torkning ligga på minst 86 %, eftersom svampsporer inte trivs vid denna torrsubstanshalt. Om höet utfodras innan denna torrsubstanshalt är uppnådd, utsätts hästen för en ökad belastning med bakterier, kvalster och mögelsvampar. Detta kan ge anledning till matsmältningsstörningar, kolik och luftvägsproblem. Hos dräktiga ston kan mögel till och med orsaka abort. Hö som inte är helt torrt eller lagrat fel, riskerar först och främst bli förstört på grund av mögelsvampar så som Aspergillus och Penicillium. Generellt kan man utgå ifrån att sent skördat hö med större andel grova strån kan ge en högre sporbelastning, speciellt på grund av mögel- och jästsvampar. Regn under bärgning av höet och den därefter följande längre torkningstiden ger ökad risk för tillväxt av bakterier, mögel- och jästsvampar.

Vid produktion och lagring av hösilage kan det begås en lång rad fel som alla kan leda till en sämre foderkvalitet. Det är ytterst viktigt att se till att kvaliteten på hösilaget är så hög som möjligt då hästar inte tål vissa toxiner.

Man ska aldrig utfodra grovfoder av dålig kvalitet (smörsyra, rötter, mögel eller smuts) då det kan uppstå allvarliga matsmältningsstörningar och ämnesomsättningssjukdomar.
Forskning har visat att torrsubstansen i gräset har stor betydelse för ensileringens kvalitet. Vid framställning av hösilage av sent skördat, hårt material är det svårt att uppnå en tillräcklig konservering.

På grund av det låga vatteninnehållet kan det inte uppnås en tillräcklig pH sänkning och det är svårt att pressa ihop grönmassan tillräckligt mycket. Därför kan det lätt uppstå feljäsningar.
För att hitta det lämpligaste skördningstillfället ska man värdera inte endast det önskade närings- och energiinnehållet utan också om grönmassans struktur gör det möjligt att uppnå en tillräcklig sammanpressning, så ensileringsprocessen kan ske optimalt.
Det är dessutom helt nödvändigt att se till att grönmassan inte kontamineras med jord (t.ex. mullvadshögar) och/eller kadaver från smådjur som kommer med vid skördning. Detta kan ge förutsättningar för tillväxt av den toxinbildande bakterien Clostridium botulinium och hästen kan bli förgiftad av dess starka nervgift. Med största möjliga omsorg ska därför produktionen av hösilage ske så att kvaliteten blir så hög som möjligt.

Även om det hösilage som hästarna får faktiskt luktar helt perfekt, berättas det ofta om tunn avföring – kanske även diarré. Detta tillstånd förbättras genom att fodra med ett bra hö, PRE ALPIN eller gräs och kan bli värre om det fortsätts fodras med hösilage.

När grönfodret varmluftstorkas ner till ett lågt vatteninnehåll under 12 %, kan mögelsvampar inte utvecklas. När den torkade grönmassan dessutom pressas i cobs eller briketter reduceras ytan, vilket ytterligare bidrar till hög hygien.

Ren natur

- Enastående sammansättning av mer än 60 olika alpina grässorter och örter från de bayerska alperna
- Kontrollerad odling
- Fri från konserveringsämnen
- Fri från tekniska hjälpämnen
- Utan melass
- Inga tillsatta eteriska oljor

Produktegenskaper

- Innehåller råfiber med hög smältbarhet
- Hästkorrekt, grov struktur (stimulerar tuggaktiviteten och salivproduktionen)
- Naturligt högt innehåll av spårämnen
- Idealt kalcium:fosfor förhållande tack vare den kalkhaltiga jorden i alplandet
- Högt innehåll av vitaminer och β-karoten
- Konstant kvalitet
- Högre energiinnehåll än hö och hösilage
- Fritt från svampsporer
- Dammfritt
- Lågt innehåll av socker och stärkelse

Användningsområden

- Till alla hästar och ponnyer
- Som grovfoder
- Som 100 % ersättning för hö och hösilage
- Till uppgradering av det egna grovfodret
- Täcker råfiberbehovet
- Till äldre hästar som pga. saknade eller dåliga
tänder inte kan äta tillräckliga mängder
- Till optimering av hästens matsmältning
- Till magra hästar eller hästar som saknar hull
- Till hästar som endast tål små mängder stärkelse, socker och fruktan
- Som ersättning för kraftfoder i en spannmålsfattig (stärkelsefattig) fodring
- Vid störd tarmflora (dysbios)
- Vid försurning av tarmen (acidos)
- Vid uthållighetsarbete för att bygga upp en vatten- och elektrolyt reservoar
- För att stimulera vätskeupptagningen hos äldre, sjuka och hårt arbetande hästar
- Som hjälp till att gömma eventuella medikamenter (när de ges uppblött)