Välkommen till AGROBS

Specialisterna på en hälsosam, naturlig och artspecifik djurfodring från Degerndorf vid Starnberger See

I mer än 20 år har AGROBS arbetat med utveckling och produktion av råfiberprodukter av högsta kvalitet till häst och andra djur som gnagare, landsköldpaddor, kameldjur och många fler. Med utgångspunkt i en traditionell lantbruksdrift blev företaget AGROBS grundat 1993. Den traditionella driften genom generationer med odling av grönfibrer till mjölkkor övergavs och företagets grundare Jakob Berger tog sina kunskaper om verksamheten och utnyttjande av gamla betesarealer och örter med in i verksamheten och framställning av råfiberprodukter till växtätande djur.

Florian Berger
Florian Berger
Simon Berger
Simon Berger

Sönerna som nu äger och driver verksamheten, Florian och Simon Berger, för denna kunskap vidare. AGROBS har under tiden vuxit till en modern, innovativ mellanstor verksamhet. Nya produktionstekniker, vetenskapliga know-how och tätt samarbete med lantbrukare i regionen är viktiga kvalitetsparametrar för ägarna.
Utvecklingen av hästfoder har varit stor de senaste åren. Märket AGROBS utgör således en viktig del av hästägarens foderval..Tilldelningen av innovationspriset på EQUITANA 2013 i Essen var en bekräftelse på vårt hårda arbete.
Hälsosamma, artspecifika och naturliga fodermedel av hög kvalitet - det kännetecknar AGROBS’ produkter.

Vad gör AGROBS så speciellt?

Forskning
• Egen utveckling av produkterna
• Decennier av analysvärden för olika råvaror (gräs och örter)

- Vilka växter har vilket innehåll?
-> Spårämnen
-> Aminosyror
-> Socker
-> Stärkelse
• Egen djurhållning
• Kompetent team från praktisk djurhållning

Kvalitetsstyrning
• Kontraktodling hos över 300 lantbrukare
• Kontrollerad kvalitet
• Mark kontroll med egna medarbetare
- Växtbestånd
- Markförhållanden
- Generell markvård

Dagens trend – känd hos oss
för mer än 30 år sedan

• Melassfri
• Högt strukturinnehåll
• Spannmålsfritt
• Lågt sockerinnehåll
• Lågt stärkelseinnehåll
• Inga konstgjorda tillsatser

Fodermedel till växtätare
• Grovfoder
- i stället för eller komplement till grovfoder
• Kompletteringsfoder
- naturliga fodringskoncept
• Tillskottsfoder
- mineralfoder
- belöning

Öppenhet vid utfodring
- Med våra foder bestämmer du själv, våra produkter kan kombineras med andra fodermedel. Mineralfoder eller spannmål kan du alltid själv lägga till fodringen efter individuellt behov och krav till hästen.

Behovet av grovfoder

Växtens ”skelett” (råfiberna) som är en del av grovfodret, kallas också för matsmältningens motor eftersom de är helt nödvändiga för hästens matsmältningssystem.

Vid utfodring med grovfoder slits tänderna jämnt i samband med en långsam foderupptagning och en ökad tuggtid. Den ökade salivproduktionen har positiv effekt på hela matsmältningsförloppet.

Hästen är en växtätare och är därför anatomiskt uppbyggd för att utnyttja grovfoder till att täcka sitt energibehov. Växternas fibrer smälts i hästens grovtarm med hjälp av de mikroorganismer som lever där. Mikroorganismerna bildar flyktiga fettsyror som tjänar som energi för hästen.

Om hästen inte har tillgång till tillräckliga mängder grovfoder får inte heller mikroorganismerna i hästens grovtarm tillräckligt med näringsämnen. De tarmproblem, som blir resultatet, påverkar hela hästen som organism i negativ riktning.

     
 m  

Med våra produkter får djuren möjlighet att njuta fördelen vid den ursprungliga växtdiversitet som är unik för de Bayerska Alperna. Så du kan säkra att ditt djur får ett långt och hälsosamt liv.

 

m

Den nödvändiga grovfodermängden

En tillräcklig grovfodermängd till hästen beräknas i förhållande till kroppsvikten. Man utgår från en mängd på minst 1-1,5 kg torrsubstans per 100 kg kroppsvikt (idealvikt). Det betyder att en häst på 600 kg har ett behov på 7-9 kg hö eller PRE ALPIN per dag. Fodras det med hösilage behövs det ges en större mängd eftersom hösilage har ett högre vatteninnehåll än hö/PRE ALPIN.

Gott alpint hö och konserveringsmetoder är viktigt

Kvaliteten på grovfodret hänger ihop med kvaliteten på råvaran. Välvårdade, korrekt gödslade fält och den rätta skördetidpunkten har stor betydelse på närings- och strukturvärden i grovfodret. Naturligtvis spelar också lokala förhållanden som jord och klimat samt den naturliga växtvariationen en stor roll.

Stor artvariation och en bred sammansättning av de värdefulla alpina grässorterna och örterna bör därför alltid vara målet för produktionen.
Spridning av giftiga växter kan undvikas med en noggrann skötsel och en regelbunden kontroll av fälten ger extra säkerhet.

På våra breddgrader är det inte till­gång till färskt grönfoder året runt. För att ge hästen tillgång till sitt naturliga foder även på vintern är det nödvändigt att konservera grönfodret.

Så snart grönfodret är skördat börjar nedbrytningsprocessen och det är därför viktigt att uppnå en form av deaktivering av växtens egna nedbrytande enzymer, så den mikrobiella nedbrytningen stannar.

Fodervärdet av det konserverade grovfodret är beroende på fodervärdet i den skördade grönmassan. Men även av den använda konserveringsmetoden, där det uppstår en rad större eller mindre förändringar på ingredienserna. Speciellt torkning på marken ger anledning till en stor förlust av energi och näringsämnen. Beroende på varaktigheten kan förlusten utgöra upp till 25-50 % av den ursprungliga torrsubstansen. Vid en god produktionsprocess kan förlusten vara något lägre vid framställning av hösilage.

Förlusten vid varmluftstorkning är däremot minimal och ligger mellan 3-5 % av den ursprungliga torrsubstansen.

Hästen har i årtusenden anpassat sig till en råfiberhaltig kost med mycket struktur. Som fritt levande stäpp­djur kunde hästen i naturen hitta en mängd vitalhaltiga och näringsrika grässorter och örter. Efter hand som hästen domesticerats och i takt med de stora ändringarna i lantbruket över de senaste årtiondena, har hästar sällan tillgång till beten eller grovfoder med örter och tillräckligt stor artvariation på växterna. Utarmning av lantbruksjorden betyder dessutom att en mängd vital- och näringsämnen inte längre finns i växterna. Andra förluster upp­står vid skördemetoder och konservering till hö eller hösilage. Det rör sig framförallt om faktorer som brutna bladdelar och en efterjäsning som förbrukar näringsämnen.

Övermoget gräs och dålig förarbetning orsakar ett högt sporantal och mögelbildning. Med hjälp av noga kontrollerad odling, den optimala skördetidpunkten, den skonsamma förarbetningen och den enastående kombinationen av alpina grässorter och örter kan AGROBS garantera ett högt naturligt innehåll av vital- och näringsämnen i alla produkter. Dessutom en välfungerande matsmältning tack vare de ingående fibrerna. Beståndsdelar som blad, blommor och frön bevaras i produkten, varvid spårämnen och vitaminer inte går förlorade. Mögel, bakterier och deras toxiska ämnesomsättningsprodukter kan helt undvikas med denna produktionsmetod.