25 års jubileum i skandinavien

Hälsofrämjande foder till hästar - med naturen som förebild. Det är den korta versionen av konceptet för det örtbaserade fodret från St. Hippolyt. Som naturen själv har från början varit drivkraften i ett fodersortiment som fortfarande utvecklas och målinriktas på olika problemställningar hos hästen. Målet är optimal hälsa och välbefinnande för hästen och därigenom grunden för de stora prestationerna - i såväl sport som avel.

De allra första säckarna kom till Danmark i oktober 1995 och St. Hippolyt kan därmed i år fira 25 års jubileum på den skandinaviska marknaden. Det har varit 25 fantastiska och hektiska år.

StrukturE genom tiden
StrukturE genom tiden
Struktur-Energetikum var den första produkten i St. Hippolyts fodersortiment med ett innehåll av
30 olika örter och mer än 200 ingredienser. Struktur-Energetikum har genom åren mottagit flera priser, där den av användarna har blivit kårad till det bästa kompletteringsfodret på marknaden.

Läs mer om StrukturE här

Nordiske produkter
Der er sket meget på de 25 år. Det eneste der ikke har ændret sig, er kvaliteten på foderet. Det er stadig af højeste kvalitet og i samarbejde med den nyeste forskning inden for ernæring til heste.
Flere og flere produkter bliver udviklet specielt til de nordiske forhold, og disse er kun tilgængelige på det skandinaviske marked!


”Kvalitet börjar med råvaran”
(Bernd Ebert, M.E.D.)

Kunskap - engagemang - kvalitet

Början
Kontakten med St. Hippolyt uppstod på våren 1995 genom ett besök på Europas största hästmässa, Equitana, som hålls vartannat år i Essen i Tyskland. Redan vid första anblicken var det tydligt att här var något alldeles speciellt och efter några korta möten var vi överrens om att också hästarna i de skandinaviska länderna skulle ha möjlighet att bli utfodrade med St. Hippolyts produkter. Vi gick efter det igång med att utarbeta marknadsplaner, översätta försäljningsmaterial, få återförsäljare och vi var således "klara för att erövra Norden".

De första säckarna fick vi hem i oktober 1995 - vi började med 6 olika sorters foder och lagret var vårt gamla hönshus!

Vår första försäljningsaktivitet bestod av att presentera fodret vid Volvo World Cup på Vilhelmsborg i Danmark. Där hände det inte så mycket. Eftersom många hästkunder då mest var vana vid foder som främst består av spannmål och som regel var pelleterat. Många hästkunder var också vana vid att man skulle fodra med 3-5 kg kraftfoder. Så att komma och presentera ett örtbaserat foder - i müsliform - med en daglig giva på endast 0,5-1 kg - det krävde mer än att bara ställa fram ett par säckar vid en stor tävling.

Marknadsföringsbudgeten var närmast inte existerande, så dyra kampanjer var det absolut inte råd med. Vi provade därför att marknadsföra St. Hippolyt på ett mindre omkostnadstungt sätt. För att bygga ut återförsäljarenätet och för att komma i kontakt med hästägare var vi helg efter helg ute med en liten monter för att presentera fodret och fånga intresset hos folk, som kunde se det spännande konceptet.

Lagret i Blåhøj 2020
Lagret i Blåhøj 2020

Rådgivning och distribution
Det första återförsäljarenätet bestod av knappt två handfulla engagerade hästägare, som efter grundlig utbildning med stort engagemang, marknadsförde St. Hippolyt genom uppsökande försäljning. För att säkra korrekt användning av dessa högspecialiserade produkter har vi alltid lagt stor vikt på rådgivning till användarna och utbildning av återförsäljare. De första åren var mycket "hand-i-hand", där återförsäljaren stod för den uppsökande försäljningen, medan vi med vår erfarenhet hjälpte dem med marknadsföring för att bli kända i sitt område.

Vårt arbete består nu som förr av att ge rådgivning och vägledning i korrekt användning av produkterna. Med utgångspunkt i hästens anatomi och individuella behov utförs detta arbete av ett team av högkvalificerade, utbildade agronomer, hippolog och egen veterinär. Det är en helt otrolig glädje och tillfredställelse när man gång på gång ser resultatet av en sådan foderomläggning.

Tillväxt och snäva gränser
Allt började så smått på andra våningen i mitt privata hus och både logistik, ordermottagning, förpackning, fakturering och bokföring var uppgifter som jag själv tog om hand om - bokföring kunde ju passa bra på kvällen och natten! Hönshuset visade sig snart vara för litet så 1997 kom den första lagerhallen - vilken lyx! 2003 var vi tvungna att utvidga med kontor på sidan av lagerhallen för att få plats med den nya personalen allt eftersom efterfrågan ökade.

Bernd Ebert på kontoret i Dielheim
Bernd Ebert på kontoret i Dielheim

Den första konsulenten
Efter noga övervägande anställde vi vår första säljare - den välkända och erkända travmannen Jørn Laursen - den legendariska Taroks kusk. Det var självklart en stor investering, men det innebar att vi kom ut till massor av nya kunder, så en ny lagerhall etablerades och var klar till att tas i bruk vid början av 2006.

Organisationen utvecklas
Vid verksamhetens början 1992 var vi 2 personer och organisationen har löpande utvidgats och efterhand som behoven uppstod och efterhand som vi kunde klara det ekonomiskt. Vi är i dag 24 kollegor, de flesta i Danmark där vi hanterar alla varorna - också det som går det Sverige, Norge, Finland och Färöarna.

Huvudlagret ligger fortfarande i Blåhøj i Brande och härifrån distribueras fodret till återförsäljarenätverket, som i dag utgör ca 174 återförsäljare i Danmark, 142 i Sverige, 38 i Norge och 44 i Finland.

          
 

Banbrytande foder

 
 m 

Er föda ska vara ert läkemedel och ert läkemedel
ska vara er föda Hippocrates af Kos (460-370 f.Kr.

m
       

Banbrytande foder
St. Hippolyt var - och är - ett fullständigt banbrytande nytänkande foderkoncept. Även i dag ligger vi flera hästlängder före andra i branschen. St. Hippolyt har alltid fullföljt tanken att vi ska fodra så naturligt som möjligt. Därför var produkterna från början baserade på krydd- och läkeörter, som i många avseenden är vad vi kallar för ogräs och därför sprutas bort från produktionsåkrarna. Det begränsar diversiteten i hästens naturliga fodergrund och örter, frön, mossa, bark - som hästen instinktivt önskar söka efter - finns inte längre tillgängligt.
Från en blygsam början med några få produkter har det skett en fantastisk utveckling. De många naturliga råvarorna, strukturen som müsli, den aromatiska doften från de utsökta örterna gör St. Hippolyts produkter till något helt enastående. Men ännu en hemlighet ligger i de talrika processer som råvarorna genomgår: Alla enskilda komponenter genomgår en skonsam och hållbar produktionsprocess, innan de används i de olika St. Hippolyt produkterna. Endast genomtänkta och hållbart framställda produkter kan fungera främjande för hästens välbefinnande.

Hållbarhet - ekologisk produktion
Alla råvaror är så långt det är möjligt ekologiskt producerade och det används inga kemiska konserveringsmedel, aromämnen eller bindningsmedel. Men däremot genomgår råvarorna en speciell förädling i form av mältning och biofermentering, innan de blandas till färdiga produkter. Kallpressning av oljehaltiga frön och örter säkrar fettsyror av en oöverträffligt hög kvalitet och med hjälp av biofermentering binds mineraler och spårämnen till organisk jäst, varmed det uppstår en hög upptaglighet.

Fabriken i Dielheim, Tyskland
Fabriken i Dielheim, Tyskland

Tradition? Ja – Traditionell? Nej!
"Att ha framgång är en följd av rationella beslut - inte förutsättningen för detta". Så säger Bernd Ebert, innehavare av Mühle Ebert Dielheim, där fodret utvecklas och produceras. "Eftersom vår verksamhet ligger nära byns centrum, måste vi tänka innovativt för att expandera, så har filosofin alltid vari; att vi vill bo, leva och arbeta mitt i vår by".

Ända från 1400 talet har kvarnen i Dielheim, som ligger söder om Heidelberg varit igång. Denna kvarn har nu i tre generationer varit i familjen Eberts ägo under namnet Mühle Ebert Dielheim (M.E.D.). Bernd Ebert är den nuvarande ägaren och redan nu är den fjärde generationen på väg in i kvarnens liv och verksamhet.

Modern teknik säkerställer den lokala miljön
Alla arbets- och produktionsprocesser är organiserade så att traditionella kvarn-tekniker och innovativa produktionsprocesser går hand i hand. Egna ingenjörer med specialkunskap i maskinbyggnation ingår i vår byggtrupp och gör det möjligt att alltid tekniskt ligga i framkant och säkra en produktionsapparat under konstant utveckling.

Beväxta tak utgör en naturlig isolering och är således en naturlig klimatanläggning. För att minimera utsläpp av lukter och damm, tvättas all produktionsluft och de fasta partiklerna släpps ut på taket och kyl-vatten från produktionen används till uppvärmning i de omkringliggande bostadshusen.

Hållbar produktionsenergi
Med ett eget biokraftverk till produktion av ström är det möjligt att producera St. Hippolyts fodermedel i stort sett CO2-neutralt, liksom kvarnens lastbilar kör på rapsolja.

          
 

Den heliga Hippolyt

 
 m 

Den heliga Hippolyt levde för ca 1800 år sedan. Han kom i från Lillasien eller Alexandria och var elev hos prästen Ireneus av Alexandria. Senare blev han i Rom en mycket erkänd präst, lärare och skribent.

Hippolyt avbildades som regel i filosofkappa sittande vid katedern med en skriftrulle i handen.

Han anses som hästarnas skyddshelgon och är "namnet" för vårt märke St. Hippolyt.

Hippolyt av Rom är dessutom känd för att han i sina skrifter som i sitt liv gick nya vägar, som inte alltid endast gav honom vänner, men som senare visade sig rätta.

Trots allt motstånd höll han fast vid sina värderingar och ideal - det är också en del av grundidén för såväl Mühle Ebert Dielheim som för St. Hippolyt.

m
       
Senaste halförlängning 2020
Senaste halförlängning 2020
Den stora lagret invändigt 2015
Den stora lagret invändigt 2015

Utvecklingen på marknaden
Sedan St. Hippolyt för 20 år sedan introducerades i Danmark har St. Hippolyt fokuserat på bl.a. de bästa råvarorna, unika och innovativa produktionsprocesser.

Siden er der kommet adskillige andre mærker på vore markeder, og mange har i deres egen produktudvikling skævet til St. Hippolyts produkter. Men pga. St. Hippolyts fokus på både råvarer, produktionsproces, innovative forbehandlinger og først og fremmest: de bedste råvarer, er det aldrig lykkedes andre at producere produkter af tilsvarende kvalitet.

          
 

Fakta

 
 m 

St. Hippolyt Danmark A/S – stiftat 06-2000 – innehavare: Ingerlise Kofod (100 %)

St. Hippolyt Sverige AB – stiftat 07-2009 – 100 % ägt av St. Hippolyt Danmark A/S (dotterföretag)

St. Hippolyt Norge – stiftat 01-2015 – 100 % ägt av St. Hippolyt Danmark A/S (dotterföretag)

St. Hippolyt Finland – stiftat 09-2016 – 100 % ägt av St. Hippolyt Danmark A/S (dotterföretag)

Anställda: I allt 21 (Danmark 17, Sverige 5, Norge 1, Finland 1)

Återförsäljare: Danmark 174, Sverige 142, Norge 38, Finland 44)

m
       
St. Hippolyt-lastbilen till VM foör Islandshästar i Herning 2015
St. Hippolyt-lastbilen till VM foör Islandshästar i Herning 2015