Gratis rådgivning av St. Hippolyts veterinär

Jórun Sumberg-Olsen
Jórun Sumberg-Olsen

Jórun äger själv en flock islandshästar och är återförsäljare av våra produkter. Jórun kan konsulteras om veterinära frågor, alltså att hon i ärenden med kunderna uppträder som St. Hippolyts veterinär. Jorún träder inte in istället för kundens egen veterinär, som alltid skall ställa diagnos och föreskriva sjukdomsbehandling. Tillsyn över och behandling av sjuka hästar är en uppgift för den berördes egen veterinär.

Ordningen fungerar på följande sätt
Om det är ett speciellt problem med en häst - t ex om den har en sjukdomar eller lider av något som ställer särskilda krav på utfodringen, kan återförsäljaren vända sig till Jorún för att diskutera fallet.

Med utgångspunkt i hästens tillstånd - vanligtvis på grund av den diagnos som kundens egen veterinär har ställt - Därefter kan Jórun ge råd om vilka Hippolyt-produkter som kan vara relevanta och vad det skall tas hänsyn till vid den fortsatta behandlingen.
Eventuella utgifter för blodprov och laboratorieanalyser kommer att belasta kunden, medan den egentliga rådgivningen är utan omkostnader för kunden.

Kundens egen veterinär har oftast endast begränsad kunskap om näringsmässiga frågor och bara i sällsynta fall kännedom om St. Hippolyts foderprogram och det kan därför rekommenderas att använda vår veterinärservice.

Veterinärassistans eller rådgivning, som faller utanför denna ordning, måste avtalas och regleras direkt med Jórun.

Jórun Sumberg-Olsen
Cand.med.vet. - veterinär

Ad hoc på email och telefon

tel. +45 2371 4457

Skulle det finnas ett behov av vetrinärassistans eller rådgivning, som faller utanför detta system är det naturligtvis alltid möjligt att kontakta Jorun direkt och avtala separat relevant avgift.


Jeg har altid elsket dyr og heste har stået øverst på listen. Allerede som barn vidste jeg, at jeg ville være dyrlæge. Det var kontakten til dyrene og at ville hjælpe, som trak. Desuden har jeg altid observeret og været interesseret i kostens betydning for helbredet.
Også denne interesse opstod, da jeg var barn, og har nok været kædet sammen med, at jeg var multiallergiker, og der var flere typer fødevarer, jeg ikke måtte få. Jeg kunne godt mærke, at nogle fødevarer var dårlige for mig.
Det har jeg vendt om, således at når noget kan være dårligt, så må der også være noget der kan være godt. Heldigvis kom jeg af med min allergi – ellers var jeg aldrig blevet dyrlæge.

Jeg blev dyrlæge i januar 1987, og allerede i 1989 tog jeg min første uddannelse på den alternative vej. Jeg blev certificeret akupunktør på dyr, og tog en stor uddannelse for dyrlæger indenfor en organisation, der hedder IVAS.
Siden har jeg fulgt det op med kurser samt en human akupunkturuddannelse. Jeg har også berørt andre sider af den alternative behandling og har bl.a. uddannelse i osteopathi og indirekte osteopathi.
Også den kostmæssige side af helbredet har hele tiden haft min store interesse, og jeg har læst og opsøgt viden om dette emne rundt omkring.
Understøttende i mine akupunkturbehandlinger begyndte jeg at bruge nogle af Hippolyts produkter som led i behandlingen og så den store effekt, det gav.
Dette gjorde, at jeg selv har opsøgt viden om St. Hippolyts produkter og produktionsmetoder, og det faldt helt i tråd med min egen livsholdning.
Jeg købte min første islænder i 1997. Hun er danskfødt og kløede sin lange man helt af og fik sår. Jeg var i første omgang ikke interesseret i at give hende medicin, men valgte at lægge hendes fodring om med Hesta Mix Müsli som tilskudsfoder. Og det gav resultater: Hun har ikke været syg siden!
Min interesse for foders indvirkning på hestens helbred blev yderligere skærpet, og jeg har nøje observeret og studeret det siden. Nu har jeg i alt 8 islandske heste!
Når man uddanner sig alternativt, får man et holistisk syn på sundhed og sygdom. Den alternative indgangsvinkel er en stor hjælp – et must for mig, når jeg skal rådgive i fodring af heste.
Det er meget givende at kunne hjælpe heste til bedre sundhed, at kunne arbejde sammen med andre dyrlæger og understøtte helbredelse gennem foderomlægning og tilførsel af målrettede tilskud.

Jeg har været tilknyttet St. Hippolyt Danmark A/S i mere end 10 år, og jeg har således et meget indgående kendskab til alle produkterne og de muligheder der er.

Jeg kan kontaktes pr. tel. +45 2371 4457 og pr. mail for råd og vejledning.

Islandska häster
Islandska häster