NYHET! Refill-poser

Gold Medal MoviCur Mucolyt Ungulat

Bæredyktighet er viktig for oss!

Bæredyktighet vil si at man behandler jorden, dens ressurser og beboere slik at også de kommende generasjoner vil kunne råde over et intakt levested og samfunnsmessige utfoldelsesmuligheter.

For å nå dette målet, må de forskjellige interesser (forhold) respekteres likeverdig. Her kommer vår grunntanke inn i bildet:
I virksomhetens prosesser skal bæredyktige aspekter inntas så ressurser spares og vi påtar oss et ansvar for samfunnsmessige problemer.

I tillegg til de talrike firmainterne prosesser - som bruk av vårt eget biovarmekraftverk (til energiproduksjon og gjenvinning samt absorbsjon- kjøleanlegg) eller de bevokste takflater på møllen (naturlig isolering) – ligger for oss temaet ”resirkulering” aller øverst i bevisstheten.

Resirkulering beskriver bruken av avfall til sekundære råvarer, som igjen betyr at materialer som allerede har vært brukt, igjen tilbakeføres til et produksjonskretsløp. Dette kretsløpet slutter vi oss til, og kan med våre nye refill-pakninger garantere en komplet gjenbruksmulighet for å skåne ressurser og redusere miljøbelastningen. Kanskje er din neste kulepenn produsert av gjenbruksmateriale, som opprinnelig var en fôrsekk fra St. Hippolyt.

Til våre nye refill-pakninger har vi satset på den, for tiden, mest bæredyktige varianten på markedet, nemlig polypropylen (fork. OPP). Det er for øyeblikket det som etterlater det minste miljømessige avtrykk, og gir St. Hippolyt en reduksjon på 75 % kunststoff og minst 90 % gjenbruksrate på refill-pakningen.

Allerede i 2018 kunne vi ved hjelp av bruken av biogass og sertifisering av våre spann og folier spare miljøet for 2.440 ton CO2.


De første refill-pakninger av polypropylen til tilskudsfôr til hester
Som det aller første hestefôrfirma har vi fått sertifisert denne nye, intelligente, pakningen. Ved denne tilbakeføring til kretsløpet bidrar vi offisielt til beskyttelse av miljø og natur.

Intelligente løsninger -også på emballasjeområdet vil fremover være vårt valg. Sammen med vår ansvarlighet for natur, miljø og alle levende vesener, bidrar vi til et fungerende kretsløp. Vi er klar til å gjennomføre dette og håper på oppbakking og tillit fra våre kunder.

Kontakt