Privatlivspolitik

Behandling av personopplysninger – oppfyllelse av kontrakt
I forbindelse med ditt kjøp hos St. Hippolyt Danmark A/S har du lagt inn en rekke personopplysninger, herunder spesielt

- Ditt navn
- Din adresse
- Din e-postadresse
- Ditt telefonnummer
- Dine betalingsopplysninger

Disse personopplysninger blir behandlet i forbindelse med ekspederingen av ditt kjøp siden det er nødvendig for at vi kan oppfylle vår del av handelen.

Hvis du har bestilt levering, vil dine opplysningene om navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse bli utlevert til vårt fraktfirma, pt. Scan Global for at de skal kunne levere dine kjøp.

Behandling av personopplysninger – samtykke
Hvis du har satt kryss i boksen ”ja, jeg gir samtykke til at dere kan kontakte meg pr. e-post med nyhetsbrev eller tilbud”, behandler vi din e-mailadresse og opplysningene om dine kjøp hos oss inntil det ikke lengre er relevant. Det vil i praksis si, inntil du gjør oss oppmerksom på at du ikke lengre ønsker å motta e-mails fra oss.

Du kan alltid trekke ditt samtykke tilbake. Dette kan du enten gjøre ved å benytte linken nederst i våre e-postmeldinger eller ved å kontakte oss på og opplyse at du ikke lengre ønsker å motta våre nyhetsbrev og tilbud.

Datasikkerhet
Uansett om vi behandler dine personopplysninger med henblikk på oppfyllelsen av en kontrakt eller på baggrund av ditt samtykke, vil vi alltid behandle dine personopplysninger sikkert og fortrolig i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine opplysninger vil kun bli brukt til det formål de er innsamlet til, og vil bli slettet når dette formål er oppfylt eller ikke lengere er relevant.

Vi bruker tredjeparter til behandling av dine betalingsopplysninger: DanDomain og til håndtering av dine kjøp: Navision. Vi har inngått databehandleravtaler med disse databehandlere, hvilket er vår garanti for at de overholder gjeldende regler om beskyttelse av dine personopplysninger.

Opplysning, innsigelse, endring, dataportabilitet og sletting
Du kan alltid kontakte oss for at få opplyst hvilke personopplysninger vi har om deg. Dette kan skje ved henvendelse til:

St. Hippolyt Danmark A/S
CVR-nr. 10026725
Øgelundvej 7, Blåhøj
7330 Brande
Tlf.: +45 7020 5344
E-mail:

Hvis der er feil i våre opplysninger, kan du alltid be om å få dem rettet, så vi har de riktige. Du har også rett til å få utlevert opplysningene i et alminnelig format (dataportabilitet). Har du ønsker om endring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til å skrive til oss på ovennevnte e-mailadresse.
Ønsker du ikke lengre at vi skal behandle dine personopplysninger, eller at vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du også sende oss en anmodning om det til ovennevnte e-mailadresse.

Dine opplysninger (unntagen din e-postadresse, hvis du har gitt samtykke til behandling av den for å motta tilbud) vil bli slettet 6 måneder etter at du har mottatt din vare.

Hvis du ønsker å trekke samtykket ditt til behandling av din e-mailadresse (så vi kan sende våre nyhetsbrev og relevante tilbud), kan det til enhver tid skje ved å trykke på en link i den enkelte nyhetsmail.

Hvis du ønsker å klage over St. Hippolyt Danmark A/S' behandling av dine personopplysninger, kan dette gjøres til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: .

Kontakt