Forhandlerprislister - St. Hippolyt

KUN til intern brug - må IKKE udleveres!

Opdateret med flg. endringer:
XA-35 Ostex og XA-10
Pakningsstørrelsene for disse to produktene er endret, og XA-35 Ostex heter nå bare Ostex. Produsenten opplyser at prisen for én av råvarene har steget helt enormt. Man har derfor valgt å endre pakningsstørrelsene for på den måten holde enhetsprisen nede.

Ostex inneholder 60 kapsler à 1.000 mg. XA-10 inneholder 60 doseringsbrev à 10 g.

Luzerne Mix som passer på pallen
– og som dermed kan bestilles i enkeltballer på blandingspall.
Luzerne Mix som 18 kg balle i nytt design - og nå holder den seg innenfor palleprofilen!

Som tidligere meddelt er det nå mulig å bestille enkeltballer av alle ballevarer!

Kontakt