Corona - St.Hippolyt tar situasjonen alvorlig

30.03.2020 - Vi er allerede 2 uker inne i vår felles kamp mot spredning av Coronaviruset. Det kommer hele tiden løpende oppdateringer, nye anbefalinger og instruksjoner fra de forskjellige landenes myndigheter, og vi retter oss selvfølgelig fullt og helt etter de anvisningene vi får.

Det gjelder både i Danmark, Finland og Norge. De Svenske myndighetene har lagt seg på en litt annen, og mindre restriktiv linje enn de andre skandinaviske landene. Vi har imidlertid valgt å instruere konsulentene våre der om å unngå alle aktiviteter som medfører utkjøring, idet vi på ingen måte ønsker å medvirke til spredning, eller risikere at våre egne medarbeidere blir syke.

På Møllen i Tyskland er det stadig full drift, og der er ingen mangel på råvarer. Det betyr altså at vi har sikre forsyninger, som heller ikke har blitt for mye forsinket på transportene, hverken inn til lageret vårt, eller videre ut til forhandlerne. Den sydlige delen av Finland stenges dog fra i dag, noe som kan bety lengere transporttid pga. grensekontroller.

For Norges vedkommende har der vært en del kansellering av ferger som normalt benyttes for godstransport mellom Danmark og Norge. Det har medført økte omkostninger til frakt. I tillegg har den norske kronen har vært gjenstand for et ganske voldsomt fall. Disse to faktorene har gjort det nødvendig med en prisjustering som trådte i kraft allerede den 24.03.2020. Dette vil forhåpentlig være en kort, midlertidig endring, som vil bli reversert så snart situasjonen er tilbake til normalen.

Hos St. Hippolyt følger vi naturligvis utviklingen tett, og holder dere orientert hvis nye tiltak kommer til å påvirke daglige drift og leveranser.

Våre konsulenter har satt i gang en rekke forskjellige nye tiltak som sikrer at informasjonsarbeidet ikke stopper, selv om de ikke har lov å ferdes ute blant forhandlere og kunder.

Følg med på Nyhetsbrevene og Facebook. Vi jobber også med forskjellige tekniske løsninger, og kommer tilbake til det.

Vi håper vi snart får normale tilstander igjen – inntil da:
Hold humøret oppe, alle!

Kontakt