25 års jubileum i skandinavia

Sunnhetsfremmende for til hester – helt på naturens basis. Det er den helt korte beskrivelse av det urtebaserede foret fra St. Hippolyt. Som naturen selv har fra starten vært den bærende ide i et for sortiment som til stadighet videreutvikles, målrettet mot forskjellige problemstillinger hos hestene. Målet er optimal sunnhet og velvære for hesten, for gjennom det å legge grunnlaget for store prestasjoner – i så vel sport som i avl.

De aller første sekkene kom til Danmark i oktober 1995 og St. Hippolyt kan dermed i år feire 25 års tilstedeværelse på det skandinaviske markedet. Det har vært 25 fantastiske og travle år.

StrukturE gennem tiderne
StrukturE gennem tiderne
Struktur-Energetikum var det første produktet i St. Hippolyts for sortiment med et innhold av 30 forskjellige urter og mer enn 200 enkeltingredienser. StrukturE har gjennom årene mottatt mange priser, der den av brukerne er blitt kåret som det beste tilskuddsfor på markedet.


Les mere om StrukturE her

Nordiske produkter
Der er sket meget på de 25 år. Det eneste der ikke har ændret sig, er kvaliteten på foderet. Det er stadig af højeste kvalitet og i samarbejde med den nyeste forskning inden for ernæring til heste.
Flere og flere produkter bliver udviklet specielt til de nordiske forhold, og disse er kun tilgængelige på det skandinaviske marked!

”Kvalitet starter ved råvaren”
(Bernd Ebert, M.E.D.)

Viten – engasjement – kvalitet


Den spede start
Kontakten til St. Hippolyt oppsto våren 1995 ved et besøk på Europas største hestemesse, Equitana, som avholdes annethvert år i Essen i Tyskland. Allerede ved første blikk var det tydelig at her var noe spesielt og etter et par korte møter var vi enige om at også hestene i de skandinaviske land skulle ha mulighet for at bli foret med St. Hippolyts produkter. Vi gikk deretter i gang med å utarbeide markedsplaner, oversette salgsmaterialer, tilknytte forhandlere og var ”klar til å erobre Skandinavia”.

De første sekkene fikk vi hjem i oktober 1995 – vi startede med 6 forskjellige typer og lageret var det gamle hønsehuset vårt !

Vår første salgsaktivitet bestod i å presentere foret ved Volvo World Cup på Vilhelms Borg. Det resulterte ikke i særlig mye for den gang var hestefor ikke basert på krydder- og legeurter – det var bygget på korn, som regel pelletert. Det vanlige var at hester skulle ha 3-5 kg av dette foret og så ble det supplert med bygg eller havre. Så å komme med et urte for – i müsliform - med en daglig mengde på kun 1 kg – det krevde mere enn bare å stille et par sekker frem ved et stort ridestevne.

Markedsføringsbudsjettet var nærmeste ikke-eksisterende, så dyre kampanjer var det ikke råd til. Vi måtte derfor prøve å komme ut på en mindre omkostningstung måte. For å bygge et forhandlernett opp og for å komme i kontakt med gode hestefolk var vi helg etter helg ute med en liten stand for å presentere foret og fange interessen hos folk som kunne se det spennende i konseptet.

Hallerne i Blåhøj 2020
Hallerne i Blåhøj 2020

Rådgivning og distribusjon
Det første forhandlernettverket besto av knapt to håndfuller engasjerte hestefolk, som etter grundig utdannelse med stort engasjement forestod det oppsøkende salget. For å sikre riktig bruk av disse høyt spesialiserte produktene har vi alltid lagt stor vekt på rådgivning til brukerne og utdannelse av forhandlerne. I de første årene var det mye ”hånd-i-hånd” - hvor forhandlerne sto for det oppsøkende salg, mens vi med vår erfaring hjalp dem med markedsføring for å bli kjent i sitt område.

Vårt arbeid består nå som før i rådgivning og veiledning i korrekt bruk av produktene. Med utgangspunkt i hestens anatomi og individuelle behov ivaretas dette arbeide av et team av høyt kvalifiserte fagutdannede jordbruks teknologer, agronomer og egen dyrlege.
Det er en helt utrolig glede og tilfredsstillelse når man gang på gang ser resultatet av en slik for omlegging.

Vekst og snevre rammer
Det startet alt sammen smått med hjemmekontor i 2. Etasje - og både logistikk, ordrebehandling, pakking, fakturering og regnskap var oppgaver som jeg måtte ivareta. Bokføring og regnskap kunne jo saktens gjøres om kvelden og natten! Hønsehuset ble snart for lite til lager, så i 1997 kom den første lagerhallen – for en luksus. I 2003 måtte vi utvide med kontor på siden av lagerhallen for personalmessig å kunne håndtere den etterspørselen vi opplevde.

Bernd Ebert på kontoret i Dielheim
Bernd Ebert på kontoret i Dielheim

Den første konsulent
Etter nøye overveielse ansatte vi vår første selger – den kjente og anerkjente travmannen Jørn Laursen – legendariske Taroks kusk.
Det var selvfølgelig en stor investering, men det betød at vi kom massivt ut til mange nye kunder, så en ny lagerhall måtte etableres og var klar til bruk i starten av 2006.

Organisasjonen utvikles

Ved virksomhetens start i 1992 var vi 2 personer og organisasjonen er hele tiden blitt utvidet etterhvert som behovene meldte seg – og når økonomien tillot det. Vi er i dag 24 kolleger, de fleste i Danmark hvor vi håndterer alle varene – også det som går til Norge, Sverige, Finland og Færøerne.

Hovedlageret ligger stadig i Blåhøj ved Brande og herfra distribueres foret til forhandlernettverket som i dag utgjør 174 forhandlere i Danmark, 142 i Sverige, 38 i Norge og 44 i Finland.

          
 

Banebrytende foder

 
 m 

Jeres føde skal være deres legemidler, og deres legemidler
skal være deres føde Hippocrates af Kos (460-370 f.Kr.

m
       

Banebrytende for
St. Hippolyt var – og er – et fullstendig banebrytende nytenkende for konsept. Selv i dag ligger vi flere hestelengder foran andre i bransjen. St. Hippolyt har alltid forfulgt tanken at vi skal fore så naturlig som mulig. Derfor var produktene helt fra starten basert på krydder- og legeurter, som jo i mange tilfelle er hva vi i dag vil kalle ”ugras” og derfor sprøytet vekk fra produksjonsarealene. Det begrenser diversiteten i hestens naturlige fødegrunnlag og urter, frø, moser, bark – som hesten instinktivt ville søke – er ikke lengre tilgjengelig for den.

Fra en beskjeden start med noen få produkter er det skjedd en fantastisk utvikling. De mange naturlige råvarer, strukturen som müsli, den aromatiske duft fra de utsøkte urtene gjør St. Hippolyts produkter til noe helt enestående. Men enda en hemmelighet ligger i de tallrike prosesser som man slett ikke tenker over. Alle enkeltkomponenter gjennomgår en skånsom og bæredyktig produksjonsprosess før de
brukes i de forskjellige St. Hippolyt-produktene. Kun gjennomtenkte og bæredyktig fremstilte produkter, kan virke fremmende for hestens velbefinnende.

Bæredyktighet – økologisk produksjon
Alle råvarer er så vidt mulig dyrket økologisk og det benyttes ingen kjemiske konserveringsmidler, aromastoffer eller bindemidler. Deretter gjennomgår råvarene en spesiell foredling i form av maltning og bio-fermentering før de blandes til ferdige produkter. Kaldpressing av oljeholdige frø og urter sikrer fettsyrer av en uovertruffen høy kvalitet. Ved hjelp av biofermentering bindes mineraler og sporstoffer til organisk gjær som gjør at det oppnås en meget høy opptakelighet.

Møllen i Dielheim, Tyskland
Møllen i Dielheim, Tyskland

Tradisjon? Ja – Tradisjonell? Nei!
Bernd Ebert, innehaver av Mühle Ebert Dielheim, der foret utvikles og produseres sier:
”Å ha suksess er en følge av fornuftige handlinger – ikke forutsetningen for det - Selv om virksomheten vår ligger tett på byens sentrum og vi derfor må tenke alternativt for å kunne ekspandere, så har det alltid vært vår filosofi at vi vil bo, leve og arbeide midt i landsbyen vår.”

Helt fra det 14. århundre har det vært møllevirksomhet i Dielheim, like syd for Heidelberg. Denne møllen har nå i tre generasjoner vært i familien Eberts eie under navnet Mühle Ebert Dielheim (M.E.D.).
Bernd Ebert er den nåværende eier og fjerde generasjon er allerede på vei inn i møllens liv og virke.

Moderne teknikk sikrer lokalmiljøet
Alle arbeids- og produksjonsprosesser er innrettet slik at tradisjonelle mølle-teknikker og innovative produksjonsmetoder går hånd i hånd. Egne ingeniører med spesiale i maskinbygning inngår i staben. Dette gjør det mulig alltid å ligge teknisk i forkant og sikrer et produksjonsapparat under konstant utvikling.

Beplantede takoverflater utgjør naturlig isolering og er et naturlig klimaanlegg. For å minimere utslipp av lukt og støv, vaskes all produktionsluft. Deretter brukes vannet med de faste partikler som vanning på takene og alt kjølevann fra produksjonen brukes til oppvarmning i de omkringliggende beboelseshusene.

Bæredyktig energi i produksjonen
Med et eget biokraftverk til produksjon av strøm er det mulig å produsere St. Hippolyts formidler stort sett CO2-nøytralt, dessuten kjører Møllens lastebiler på rapsolje.

          
 

Den hellige hippolyt

 
 m 

Den hellige Hippolyt levde for ca. 1800 år siden. Han stammet fra Lilleasia eller Alexandria og var elev hos kirkefaderen Irenæus av Alexandria. Senere ble han i Rom en meget anerkjent prest, lærer og skribent. Hippolyt avbildes som regel i filosofier kappe, sittende ved kateteret med en skriftrull i hånden.

Han anses for hestenes skytshelgen og er "navn" for vårt merke St. Hippolyt.

Hippolyt av Rom er dessuten kjent for at han i så vel sine skrifter som i sitt liv gikk nye veier. Hans tanker brakte ham ikke alltid bare venner, men er senere ofte er blitt funnet riktige.

Tross all motstand å holde fast i egne verdier og idealer – det er også en del av idegrunnlaget for så vel Mühle Ebert Dielheim som for St. Hippolyt.

m
       
Nyeste haltilbygning 2020
Nyeste haltilbygning 2020
Den store hal indvendig
Den store hal indvendig

Utviklingen på markedet
Da St. Hippolyt for 25 år siden ble introdusert i Danmark var det utover de danske produktene, kun et par andre utenlandske merker. Siden er det kommet adskillige andre merker på våre markeder og mange har i sin egen produktutvikling skjelet til St. Hippolyts produkter. Men pga. St. Hippolyts fokus på både råvarer, produksjonsprosess, innovative forbehandlinger og først og fremst de beste råvarer, har det aldri lykkes andre å produsere produkter av tilsvarende kvalitet.

          
 

Faktaboks

 
 m 

St. Hippolyt Danmark A/S – stiftet 06.2000 – innehavere: Ingerlise Kofod (100%)
St. Hippolyt Sverige AB – stiftet 07.2009 – 100% eid (datterselskab)
St. Hippolyt Norge – stiftet 01.2015 – 100% eid (datterselskab)
St. Hippolyt Finland – stiftet 09.2016 – 100% eid (datterselskab)

Ansatte: I alt 24 (Danmark 17, Sverige 5, Norge 1, Finland 1)
Forhandlere: Danmark 174, Sverige 142, Norge 38, Finland 44)

m
       
St. Hippolyt-lastbilen til VM for islandske hester i Herning 2015
St. Hippolyt-lastbilen til VM for islandske hester i Herning 2015

Kontakt