Hvidløg

Til gavn for hesten

I hesteverdenen dukker der med jævne mellemrum forskellige historier op, hvor hvidløg beskyldes for at være toksisk for heste. Dyrlæger og professorer citeres for udtalelser om, at hvidløg efter deres mening intet har at gøre i hestefoder, fordi der ikke er påvist gavnlig effekt, mens risikoen til gengæld skulle være åbenbar.

Hvorfor er der så stadig hvidløg i de fleste af vore foderblandinger?
Vi er helt sikre på, at hvidløg som én af naturens “eliksirer” efter århundredgammel tradition har utallige gavnlige effekter også for hesten. De sundhedsfremmende effekter af hvidløg hører til de bedst dokumenterede i hele planteriget. Til nu er der påvist mere end 70 virksomme stoffer i hvidløg!

Selv om hovedparten af de videnskabeligt påviste effekter er fundet hos mennesker og andre pattedyr, så er det i strid med mange års praktiske erfaringer at hævde, at hesten som det eneste højerestående væsen ikke skulle have nogen gavn af hvidløg. Mange af de forskningsarbejder, der er gennemført for hvidløg til dyr, er publiceret på slaviske sprog, der naturligvis er vanskeligere tilgængeligt, men det betyder jo ikke, at de ikke eksisterer (se desuden Reichling: Heilpflanzenkunde für Tierärzte, Heidelberg 2005).

Hvilken gavn har heste af hvidløg?
- reduktion af skadelige organismer
- orme- og svampekontrol
- beskyttelse af fordøjelseskanalen
- styrkelse af lungefunktionen
- stimulerer blodets renholdelse og forbedrer blodcirkulationen
- hvidløgs effekter hos mennesker
- insektafværgende?
- hvidløgsallergi

Læs mere i folderen herunderKnoblizem® kan med fordel bruges sammen med MicroVital® som understøtter hudstofskiftet og giver en stærk hud, der er mindre modtagelig for insektbid.
Kontakt