Druekvas

Allerede i 1940’erne opdagede den franske biokemiker Jack Masquelier eksistensen af de »oligomere proanthocyaner« (=OPC) i kerner og i kvas fra vindruer

Disse phenolagtige forbindelser (= druephenoler) har for mennesker og andre pattedyr en række fremragende og sundhedsfremmende egenskaber, der stammer fra deres vævsbeskyttende (antioxidative) effekt.

Også Vitamin E, C og Beta-caroten er antioxidanter, dog med svagere virkning.

Men der er heldigvis intet i vejen for at kombinere disse vitaminer med druephenolerne og derigennem forstærke vitaminernes effekt.

Gennem tilsætning af druekvas og druekerneekstrakt til vort foder kan vi derfor bl.a. opnå endnu større sundhedsfremmende effekt:

- Beskyttelse mod beskadigelse af muskulatur, hjerte, lunger og blodkar ved stærk anstrengelse

- Bedre blodgennemstrømning i muskulatur, bindevæv og hud

- Beskyttelse af lever, nyrer og alle andre væv mod miljøgifte, skadelige stofskifteprodukter og betændelsesangreb

- Beskyttelse af nervecellerne og hjernen ved stress

- Beskyttelse af huden ved intensiv solpåvirkning (ozon!!)

Der findes faktisk ingen celler og ingen organfunktion, der ikke vil have gavn af druekvas og druekerneekstrakt.

Ved anvendelse som foderråvare vil disse produkter derfor forbedre foderkvaliteten væsentligt i retning af at virke sundhedsfremmende.

Dr. Eberhard Moll
Mühle Ebert DielheimKontakt