Mineraler og sporstoffer - St. Hippolyt HippoVet®

Foto: Toffi
Foto: Toffi

Højtdoserede og biologisk højtoptagelige mineraler og sporstoffer

Mangler på et eller flere næringsstoffer kan forstyrre helbredelsesprocessen alvorligt og på kortere eller længere sigt føre til sygdomme hos hesten.

Forskellige problemer kan direkte føres tilbage til svigt i næringsstofforsyningen:

- modtagelighed for infektioner
- tilbøjelighed til allergi og eksem
- dårlig sårheling
- svigtende fertilitet
- arthrose og OCD
- hovproblemer
- muskelsygdomme
- tegn på forsuring
- fordøjelsesforstyrrelser
- muk
- stofskifteproblemer (fx EMS)
- hud- og pelsproblemer

HØJTKONCENTREREDE ENKELTNÆRINGSSTOFFER

Såvel for skolemedicinen som for den alternative medicin er det vigtigt at stimulere kroppens egen evne til helbredelse. Derfor er en behovstilpasset fodring helt nødvendig. Mangler i næringsstoftilførslen kan – hvis de ikke udlignes – forsinke behandlingens resultat.

NØDVENDIG FOR ENZYMAKTIVITETEN
Ud over strukturelle opgaver er mineraler og sporstoffer nødvendige for enzymsystemets funktion. Forstyrrelser i enzymernes aktivitet fører til stofskifteproblemer, der kan have vidt forskellige symptomer fra individ til individ.
Særlig lumsk er det, at sygdomme, der kan føres tilbage til ernæringsfejl, har et snigende forløb og kan være uopdaget i lang tid. I værste fald kan et ernæringsmæssigt underskud føre til permanente og alvorlige sygdomme.

ERKENDELSE AF MANGEL PÅ ET NÆRINGSSTOF
Ved enhver medicinsk eller naturmedicinsk behandling bør det overvejes, om en mangel på bestemte næringsstoffer ligger til grund. Dyrlægen vil som regel ud fra en analyse af blod eller hår være i stand til at stille en diagnose. Visse mangler kan erkendes ved hjælp af en håranalyse, andre tilfælde ganske enkelt ved hjælp af det trænede øje!

Tidlige symptomer på næringsstofmangler
- pels- og hudforandringer
- forandringer i hovstrukturen
- muskelspændinger
- manglende bevægeglæde
- forandret personlighed
- fordøjelsesforstyrrelser

BIOLOGISK HØJTOPTAGELIGE SPORSTOFFER
Alle HestaPlus-produkterne er kendetegnet ved deres meget høje biotilgængelighed. Næringsstofferne i organiske bindingsformer føres hurtigt fra tarmen til blodet og optages i organismen.
- hurtig optagelse
- sikker næringsstofudligning
- målrettet supplering

TILDELING
Den nødvendige behandlingstid afhænger ikke alene af, hvor fremskreden underskuddet er, men i høj grad også af, hvilket næringsstof, det drejer sig om. Således kan det vare måneder til år, før et zinkunderskud er udlignet, mens selenunderskud relativt hurtigt bringes i orden.

TIPS
Som opfølgning på en målrettet kur skal heste, der viser tegn på mangel på sporstoffer, fodres således, at nye mangelproblemer undgås. I denne sammenhæng er Hesta Mix, Struktur-E eller NaturMüsli SENIOR velegnede som basisfodring, mens MicroVital kan indsættes som en koncentreret understøttelse.

Hestaplus Selen gives kun efter samråd med dyrlægen, idet brugen heraf kræver en forudgående blodprøve med diagnosticering af en konkret mangel.Kontakt