Forskning - Ungulat®

Ungulat® forbedrer hornkvaliteten i løbet af 6 måneder

Læs mere om Ungulat
Læs mere om Ungulat

Pilotstudie gennemført ved Life Science Universitetet i Breslau, Polen

Hvad kan opnås med en foderkur til hovene (Ungulat®) som eneste tiltag for at forbedre kvaliteten af hovhornet? Dette spørgsmål søgte vi at besvare med et foderstudie, der blev gennemført i vinterhalvåret 2007/2008.


Hvordan blev forsøget tilrettelagt?
Seks fuldblodshopper med langvarige problemer i form af sprødt og revnet hovhorn blev dagligt i 6 mdr. tildelt 250 g Ungulat® sammen med krybbefoderet. Derudover blev den sædvanlige fodring med havre, staldens sædvanlige tilskudsfoder samt hø opretholdt. Græsning blev undladt. Fire af de seks hopper var drægtige og folede kort efter forsøgsperiodens afslutning. Den generelle kvalitet og elasticitet af hovhornet blev bedømt af to faglærte beslagsmede og vurderet efter et ensartet bedømmelsessystem.

Forsøgslederen Dr. Krzystztof Marycz fra Life Science Universitet Breslau (Wroclaw) gennemførte den fag­lige bedømmelse af vævet.

Ungulat® - næringsstofkoncept for sunde, stabile hove

Ungulat® sigter mod at skabe optimale be­tingelser for hestens biosyntese af hovhorn af bedste kvalitet. Derfor indeholder Ungulat® alle vigtige næringsbyggesten til dannelse af en sund og stærk hov. Derudover er det vigtigt, at nærings­stoftransporten fra tarmen til blodet sker problemfrit. Derfor indeholder Ungulat® specifikke tarmregu­lerende nærings­stoffer som fx ekstrakter fra bioølgær og mælk, diatoméjord og krydderurter.

Naturlige vitalstoffer fra vindrue­kerner, fersk­vands- og havalger, grønne hvede­spirer, hørfrøolie samt nærende urter beskytter vævet mod angreb fra frie radikaler og sygdoms­voldende smitstoffer. Det gavner stofskifteorganerne, hovens læderhud og blodkarrene i hele hovkomplekset. En god blodgennemstrøm­ning i hovens læderhud er afgørende vigtig for et upro­blematisk hovstofskifte ved dannelsen af hovhornet.

Ungulat® indeholder udsøgte og hovedsageligt naturlige næringstoffer, der kun er forarbejdet efter vores egen skånsomme produktionsmetode.
Ved hjælp af co-fermentering med levende bioølgærkulturer og hovdannende aminosyrer, immunfaktorer og andre virk­stoffer opnås en naturlig forfordøjelse og delvis stofskifte allerede under produktionsprocessen. Næringsstofferne er således optimalt forberedt til optagelse fra tarmen og videreforarbejd­ning i hestens stofskifte. Dette gælder også for den helt særlige produktion, hvor kompleksbindin­gerne kobler sporstoffer sammen med organiske vitalstoffer. Derved opnår vi desuden en finjustering af de indbyrdes mængdeforhold, der til slut kommer hovhornets vævsstabilitet til gode.

Ungulat® er udviklet og optimeret gennem adskillige år, idet gammel­kendt viden er koblet sammen med nye viden­skabelige opdagelser og innovative produktionsmetoder, der beskytter de vigtige næringsstoffer.
Løbende forsknings- og udviklingsarbejder giver garanti for, at Ungulat® også i fremtiden vil bidrage til den bedst mulige hornkvalitet.

Forskningsresultater

Bedømmelse af sålens horn
Ved forsøgets start havde sålens hornkvalitet bedømt ved rastermikroskopi en overvejende sprød og revnet struktur (ill. 1a). Efter seks måneders testfodring var der derimod opbygget et ret kompakt og trækelastisk hornvæv (ill. 1b).

Mikroskopiresultatet er i nøje overensstemmelse med beslagsmedenes bedømmelser. Desuden var den generelle kvalitet af sålens horn forbedret drastisk og signifikant med mere end én karakter.

Forbedring af hovvæggens horn
Kvaliteten og elasticiteten af hovvæggens horn ved den forreste hovrand blev ligeledes signifikant forbedret i løbet af de seks måneder.

Disse resultater modbeviser den almindelige opfattelse, at fodringsomlægninger først efter 12 til 18 måneder vil vise forbedringer i forreste kronrand.

Først på dette tidspunkt er det nye hovhorn, der er dannet efter en bedre tilførsel af næringsstoffer, vokset helt fra oven og ned (Bollinger und Geyer, 1992).

I 1998 viste Coenen og Spitzlei, at næringsbyggesten også direkte fra hovens læderhud blev indbygget i den tilstødende, allerede dannede hornkapsel. Man kan altså forestille sig, at aminosyrerne i Ungulat® via cellekittet kunne medvirke til en bedre struktur og stabilisering af det allerede dannede horn i hovvæggen (Moll 1999).


Ungulat®-hovkur fra St. Hippolyt Nutrition Concepts.

Ill. 1: Udsnit af hovens sål (rasterelektronmikroskopiske optagelser)

a) Uden forsøgsfoder: Sålens horn fremtræder udtæret og sprød. Dybe revner gennemløber hornvævet, der i denne tilstand ikke udgør et fast underlag for hesten
a) Uden forsøgsfoder: Sålens horn fremtræder udtæret og sprød. Dybe revner gennemløber hornvævet, der i denne tilstand ikke udgør et fast underlag for hesten
b) Efter seks måneders tildeling af Ungulat®: Hornvævet har haft gavn af tilførsel af næringstofferne. I den forløbne periode er der opbygget et sundt, tætvoksende, stabilt hornkompleks
b) Efter seks måneders tildeling af Ungulat®: Hornvævet har haft gavn af tilførsel af næringstofferne. I den forløbne periode er der opbygget et sundt, tætvoksende, stabilt hornkompleks

Tilstanden efter tolv måneder

Tolv måneder efter forsøgets start, hvor hestene i de mellemliggende seks måne­der ikke havde fået yderligere tilskud af Ungulat®, blev der igen gennemført en bedømmelse af hovene.
Hovkapslen hos alle seks forsøgsheste var nu fuldkommen forbedret. Selv større hornspalter var vokset helt ned, og hornvæggen var nu helt intakt (ill. 2a, 2b).

Ill. 2: Typisk hov hos forsøgshestene

a) Uden forsøgsfoder: Sprøde og revnede hovvægge. Staldens sædvanlige foderration med blandingskraftfoder, havre og hø dækker ikke hovens næringsstofbehov
a) Uden forsøgsfoder: Sprøde og revnede hovvægge. Staldens sædvanlige foderration med blandingskraftfoder, havre og hø dækker ikke hovens næringsstofbehov
b) Den samme hov 12 måneder senere, deraf seks måneder med Ungulat®. Den hovvæg, der er dannet, mens der er givet en specifik næringsstofkur, er i mellemtiden vokset helt ned  til hovranden. Hovkapslen fremstår nu helt uden revner og er stort set glat og stabil.
b) Den samme hov 12 måneder senere, deraf seks måneder med Ungulat®. Den hovvæg, der er dannet, mens der er givet en specifik næringsstofkur, er i mellemtiden vokset helt ned til hovranden. Hovkapslen fremstår nu helt uden revner og er stort set glat og stabil.

Konklusionerne
Pilotstudiet viste efter tildeling af Ungulat® en tydelig forbedring i hovens elasticitet og kvalitet efter den mangelfulde tilstand ved forsøgsstart.

Kvalitetsforskellene var allerede efter seks måneders forsøgsfodring helt entydige og varede ved i mindst seks måneder derefter.
Selv højdrægtighed og laktation på­virkede ikke fodringsresultatet.

Ungulat® kan således også under meget ugunstige vilkår bidrage til dannelse af et stabilt hovhorn.

REFERENCER
Bollinger, Ch. og Geyer, H.: Zur Morphologie und Histochemie des Hufes. Pferdeheilkunde 8, 269-286 (1992).
Coenen, M. og Spitzlei, S.: Zur Zusammensetzung des Hufhorns in Abhängigkeit von Alter, Rasse und Hufhornqualität. Pferdeheilkunde 112, 279-283 (1996).
Moll, E.: Einfluss der Fütterung auf die Hornqualität. Siebte Weiterbildungstagung Tierspital Zürich (1999).

Forsøgsansvarlige
Dr. Krzysztof Maryc, Life Science University, Breslau
Dr. Eberhard Moll, Mühle Ebert Dielheim GmbH

Forsøget blev finansieret via et projektstipendium fra Republikken Polen og St. Hippolyt Nutrition Concepts

Læs Ungulat-forskningsprojektet som pdf
Læs Ungulat-forskningsprojektet som pdf
Kontakt